34

CHÚA Là Ðấng Giải Cứu

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi ông giả điên trước mặt A-bi-mê-léc. Vua ấy đuổi ông đi, và ông đã thoát chết.

  1Tôi sẽ chúc tụng CHÚA luôn luôn;
  Lời ca tụng Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
  2Linh hồn tôi hân hoan trong CHÚA;
  Những người khốn khổ sẽ nghe và có cớ để vui mừng.

  3Ôi, hãy cùng tôi tôn ngợi CHÚA,
  Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh Ngài.

  4Tôi đã tìm cầu CHÚA, và Ngài đã đáp lời tôi;
  Ngài đã giải thoát tôi khỏi mọi điều tôi sợ hãi.
  5Những ai trông đợi Ngài sẽ được rạng rỡ mặt mày;
  Họ sẽ không bao giờ bị hổ ngươi bẽ mặt.
  6Kẻ khốn cùng nầy đã kêu cầu, và CHÚA đã nhậm lời nó;
  Ngài đã giải cứu nó, nên nó thoát mọi rắc rối ưu phiền.
  7Thiên sứ của CHÚA đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài,
  Và giải cứu họ.

  8Ôi, hãy nếm thử và xem, CHÚA tốt là dường bao!
  Phước thay cho người tin cậy Ngài!
  9Hãy kính sợ CHÚA, hỡi các thánh đồ của Ngài,
  Vì người kính sợ Ngài sẽ chẳng thiếu thốn gì.
  10Những sư tử tơ có thể thiếu ăn và đói khát,
  Nhưng ai tìm kiếm CHÚA sẽ không thiếu của tốt gì.

  11Hỡi các con, hãy đến đây và nghe ta;
  Ta sẽ dạy cho các con biết kính sợ CHÚA.
  12Ai là người muốn sống?
  Ai thích sống lâu để hưởng phước?
  13Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,
  Và giữ môi mình khỏi lời dối trá.
  14Hãy lìa bỏ điều ác và làm điều thiện;
  Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.
  15Mắt CHÚA đoái xem những người ngay lành;
  Tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ.
  16Mặt CHÚA nghịch lại kẻ làm ác,
  Ðể dứt bỏ khỏi mặt đất những gì nhắc người ta nhớ đến nó.
  17CHÚA nghe lời kêu cầu của những người ngay lành,
  Và giải cứu họ khỏi mọi điều rắc rối.
  18CHÚA ở gần những người có tấm lòng tan vỡ;
  Ngài cứu giúp những ai bị tan nát tâm linh.

  19Tuy người ngay lành gặp lắm điều rắc rối,
  Nhưng CHÚA giải cứu người ấy ra khỏi tất cả.
  20Ngài gìn giữ các xương của người ấy,
  Và không để cho cái nào bị gãy.
  21Ðiều ác sẽ giết kẻ ác.
  Những kẻ ghét người ngay lành sẽ bị định tội.
  22CHÚA cứu chuộc mạng sống các tôi tớ Ngài;
  Không người nào tin cậy Ngài sẽ bị buộc tội.