34

Thơ Đa-vít - Lúc người giả điên trước mặt vua A-bi-mê-léc và bị đuổi đi

1Tôi luôn luôn chúc tụng Chúa Hằng Hữu,
Miệng tôi chỉ biết ca ngợi Ngài.
2Tôi sẽ khoe mọi ân lành của Chúa,
Người khốn khó nghe xong sẽ vui mừng.
3Hãy cùng tôi tán tụng Chúa Hằng Hữu,
Chúng ta cùng tuyên dương Danh Ngài.
4Tôi tìm kiếm Chúa, Ngài liền đáp ứng,
Giải thoát tôi khỏi cảnh hãi hùng.
5Ai nhìn Chúa, ắt được Ngài chiếu sáng,
Mặt tươi vui, không hổ thẹn cúi đầu.
6Kẻ cùng khổ này kêu xin,
Chúa Hằng Hữu lắng nghe,
Ngài giải cứu người khỏi gian nan.
7Thiên sứ Chúa Hằng Hữu bao bọc
Và giải cứu người kính sợ Ngài.
8Hãy nếm trải và nhận thấy Chúa Hằng Hữu tuyệt hảo;
Phúc cho người tin cậy Ngài.
9Các thánh, hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu,
Người kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn bao giờ.
10Sư tử tơ còn thiếu và đói,
Người tìm kiếm Chúa đầy đủ mọi nhu cầu.
11Các con, hãy đến nghe ta,
Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Chúa Hằng Hữu.
12Ai là người yêu thích cuộc đời,
Muốn sống lâu dài, tốt đẹp?
13Phải giữ miệng lưỡi mình,
Đừng nói lời độc hại, dối gian.
14Phải tìm điều lành, xa điều ác,
Sống an vui, hòa giải mọi người.
15Vì mắt Chúa nhìn người công chính.
Tai Ngài nghe tiếng họ kêu cầu.
16Chúa Hằng Hữu đối nghịch người ác.
Xóa sạch kỷ niệm họ trên thế gian
17Người công chính kêu xin. Chúa lắng nghe,
Và giải thoát họ khỏi mọi khổ,
18Chúa ở gần người có lòng tan vỡ,
Và cứu người biết hối hận ăn năn.
19Người công chính gặp nhiều tai nạn,
Nhưng Chúa cho nạn khỏi tai qua.
20Ngài giữ gìn che chở
Xương cốt người không cái nào bị gãy.
21Tai ương đến tiêu diệt kẻ ác,
Ai ghét người ngay bị Chúa phạt.
22Chúa Hằng Hữu cứu chuộc tôi tớ,
Ai nương tựa Ngài, đều được thứ tha.