34

Thượng Đế là Đấng phân xử và giải cứu

Bài ca của Đa-vít khi ông giả vờ điên dại trước mặt A-bi-mê-léc, vua xứ Gát để bị đuổi đi.

  1Tôi sẽ chúc tụng CHÚA luôn luôn;
   lời ca ngợi Ngài lúc nào cũng ở trên môi tôi.
  2Toàn thân tôi là bài ca tôn vinh CHÚA.
   Những người nghèo khổ sẽ nghe và vui mừng.
  3Hãy cùng tôi tôn vinh Thượng Đế,
   chúng ta hãy chung nhau ca ngợi danh Ngài.
  4Khi tôi kêu cứu cùng Thượng Đế, thì Ngài đáp lời tôi.
   Ngài giải cứu tôi khỏi những điều làm tôi sợ hãi.
  5Ai kêu xin CHÚA thì vui mừng,
   không bao giờ bị sỉ nhục.
  6Kẻ khốn cùng nầy kêu cầu thì CHÚA nghe
   và giải cứu người khỏi mọi gian nan.
  7Thiên sứ của Thượng Đế đóng trại
   quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ.
  8Hãy nếm biết CHÚA tốt lành biết bao.
   Phúc cho ai tin cậy Ngài.
  9Hỡi những người thuộc về CHÚA hãy kính sợ Ngài!
   Những ai kính sợ CHÚA không hề thiếu thốn gì hết.
  10Sư tử có lúc ốm yếu vì thiếu mồi,
   nhưng những ai trông cậy nơi CHÚA
   sẽ luôn luôn nhận được điều tốt lành.
  11Các con ơi, hãy đến nghe ta.
   Ta sẽ dạy các con biết cách
   thờ phụng Thượng Đế.
  12Các con hãy làm điều đó
   thì sẽ sống phước hạnh
   và vui thỏa.
  13Đừng nói xấu cũng đừng nói dối.
  14Hãy tránh điều ác, làm điều lành.
   Tìm sự hoà bình mà theo đuổi.
  15CHÚA nhìn thấy người ngay thẳng,
   Ngài nghe lời cầu nguyện của họ.
  16Nhưng Ngài nghịch lại kẻ làm điều ác;
   Ngài khiến thế gian không còn nhớ đến chúng nữa.
  17Người ngay lành kêu xin cùng CHÚA, Ngài liền nghe
   và giải cứu họ khỏi cảnh khổ.
  18CHÚA ở cạnh những người có lòng tan vỡ
   và nâng đỡ những người lụn bại tinh thần.
  19Người ngay thẳng có thể gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn
   nhưng CHÚA giúp người thoát khỏi hết.
  20Ngài giữ gìn các xương cốt người,
   chẳng một cái nào bị gãy.
  21Điều ác sẽ giết kẻ ác;
   những kẻ ghét người ngay thẳng sẽ bị kết tội.
  22Nhưng CHÚA giải cứu mạng sống tôi tớ Ngài;
   chẳng ai tin cậy Ngài mà bị kết tội.