36

Thơ Đa-vít, tôi tớ Chúa Hằng Hữu Soạn cho nhạc trưởng

1Mầm tội lỗi đầy lòng kẻ dữ,
'Kính sợ Chúa' nó chẳng quan tâm,
2Nó chỉ lo tâng bốc bản thân,
Không nhận tội, không lìa bỏ tội.
3Miệng lưỡi nó đầy lời xảo trá,
Không chút khôn ngoan, chẳng tốt lành.
4Nằm trên giường tính toan điều ác,
Đường hiểm độc quyết định dấn thân,
Nó không hề từ nan chuyện dữ.
5Chúa Hằng Hữu ôi!
Lượng nhân từ bao la trời biển,
Lòng thành tín vượt quá mây ngàn,
6Đức công chính sừng sững non cao,
Óc xét đoán sâu hơn vực thẳm.
Chúa bảo tồn loài người, loài vật.
7Lòng nhân từ Chúa quý biết bao,
Chúng con nương tựa dưới bóng cánh Ngài.
8Được thỏa mãn thức ăn thanh khiết
Uống nước sông phước lạc từ trời.
9Vì Chân Thần chính là Nguồn sống
Và Ánh sáng soi chiếu chúng con.
10Xin cứ thương yêu người biết Chúa,
Xử công minh với người ngay thật.
11Xin đừng cho kẻ kiêu ngạo dẫm chân con,
Và tay kẻ ác xô đùa con xuống hố.
12Kìa! bỗng nhiên họ đã ngã nhào,
Họ ngã xuống không bao giờ dậy nữa.