37

Chỗi Ngua Cỗ Tian Cũai Sâuq Bữn Ŏ́c O

  1Chỗi yỗn sarnớm anhia sâng ngua cỗ tian cũai ca táq ranáq sâuq.
   Chỗi sa‑on tễ cũai táq lôih,
  2yuaq tỡ bữn dũn noâng alới lứq pứt ariang bát khỗ,
   alới cuchĩt samoât sarnóh roŏh cỗ ŏ́q dỡq.

  3Cóq anhia sa‑âm Yiang Sursĩ cớp táq ống ranáq o.
   Ngkíq anhia têq dáng ỡt o tâng cutễq án yỗn anhia bữn,
   cớp ỡn chỡ cỗ bữn bán sũan ien khễ.
  4Cóq anhia sâng bũi pahỡm tâng Yiang Sursĩ,
   chơ án lứq yỗn anhia bữn máh ramứh anhia ễ bữn.

  5Cóq anhia chiau tỗ chác yỗn Yiang Sursĩ, cớp sa‑âm án nheq mứt pahỡm.
   Chơ án lứq chuai anhia.
  6Lứq án táq yỗn ŏ́c tanoang o anhia claq dũ ntốq,
   ŏ́c pĩeiq tễ anhia claq ariang moat mandang claq catếh toâng.

  7Chỗi clơng ntrớu tễ cũai loâi ca bữn riap níc,
   tỡ la tễ cũai ca táq moâm máh ranáq sâuq.
   Cóq anhia chĩuq cớp ngcuang níc yỗn toau toâq Yiang Sursĩ chuai anhia.

  8Chỗi coâp cutâu mứt, cớp chỗi clơng ntrớu.
   Ranáq ki dững anhia pỡq chu ŏ́c túh arức.
  9Ma alới ca ngcuang Yiang Sursĩ,
   alới lứq bữn roap cutễq án khoiq ữq ễ yỗn alới.
  Ma cũai ca táq ranáq sâuq, án lứq tuih aloŏh alới tễ cutễq ki.

  10Noâng tỡ bữn dũn, cũai sâuq cóq cuchĩt pứt.
   Anhia chuaq alới, ma tỡ bữn ramóh noâng.
  11Máh cũai bữn mứt lamên, alới lứq bữn roap tâm cutễq cỡt mun alới.
   Alới bũi tâng sanốc alới, cớp alới ỡt ien khễ níc.

  12Cũai sâuq chuaq ngê yoc ễ cauq cũai tanoang o.
   Alới nhêng chu cũai tanoang o na sâng kêt lứq.
  13Ma Ncháu cacháng mumat máh cũai sâuq,
   yuaq án dáng khoiq cheq toâq tangái parsốt alới.

  14Cũai sâuq thot dau cớp sĩ tamĩang ễ cachĩt cũai cadĩt cớp cũai túh coat, la máh cũai ỡt tanoang o.
  15Ma pla dau alới pĩeiq loah tâng mứt alới bữm.
   Cớp tamĩang alới cỡt tacoaih.

  16Máh ramứh cacớt cũai tanoang o bữn,
   ramứh ki bữn kia hỡn tễ máh sanốc ntữn cũai sâuq bữn.
  17Yuaq Yiang Sursĩ táq yỗn ŏ́c rêng cũai sâuq cỡt pứt nheq,
   ma Yiang Sursĩ bán kĩaq cũai tanoang o.

  18Yiang Sursĩ dáng máh cumo tamoong cũai sa‑âm án.
   Cruang cutễq án par‑ữq cớp alới, lứq cỡt khong alới mantái níc.
  19Toâq tangái túh coat, alới tỡ bữn chĩuq ntrớu.
   Cớp khân cỡt ranáq panhieih khlac, ki alới bữn clữi cliei, tỡ bữn ŏ́q muoi ramứh ntrớu.

  20Ma cũai sâuq, lứq cuchĩt tháng.
   Alới ca tỡ ễq hữm Yiang Sursĩ, lứq alới cuchĩt ariang piar aluang tâng arưih.
   Cớp alới pứt sarbiet samoât phĩac ũih.

  21Cũai sâuq dốq mian práq, ma alới tỡ nai culáh.
   Ma cũai tanoang o, ki bữn mứt pahỡm la‑a.
  22Máh cũai bữn roap ŏ́c bốn tễ Yiang Sursĩ,
   alới bữn cruang cutễq cỡt mun.
  Ma cũai ca Yiang Sursĩ khoiq pupap,
   ki noau tuih alới aloŏh.

  23Cũai aléq ma táq yỗn bũi pahỡm Yiang Sursĩ,
   Yiang Sursĩ lứq bán kĩaq cũai ki.
  24Toâq alới dớm la tỡ bữn noau tĩn,
   yuaq Yiang Sursĩ toâp acŏ́q ayuor alới.

  25Tễ nhũang ki cứq noâng póng, ma sanua cứq khoiq thâu chơ.
   Mŏ cứq tỡ nai hữm Yiang Sursĩ táh cũai tanoang o,
   cớp tỡ nai hữm con acái alới mŏ pỡq susễq.
  26Alới bữn mứt la‑a, cớp yỗn cũai mian miat,
   chơ con acái alới bữn roap ŏ́c bốn tễ Yiang Sursĩ.

  27Cóq anhia cachian táh máh ranáq sâuq, ma táq ranáq o ễn.
   Chơ tŏ́ng toiq anhia bữn ỡt níc tâng tâm cutễq Yiang Sursĩ khoiq ữq yỗn;
  28yuaq Yiang Sursĩ ayooq cũai tanoang tapứng,
   cớp án tỡ bữn táh cũai ca sa‑âm án samoât samơi.
  Lứq án bán kĩaq níc alới.
   Ma máh con châu cũai sâuq, ki Yiang Sursĩ tuih aloŏh nheq.
  29Cũai tanoang o bữn roap cruang cutễq cỡt mun,
   cớp bữn ỡt tâng ntốq ki mantái níc.

  30Bỗq cũai tanoang o aloŏh moang santoiq rangoaiq, cớp táq ntỡng pĩeiq níc.
  31Phễp rit Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm cũai ki.
   Toâq ayững alới pỡq la tỡ nai salaiq dớm.

  32Cũai sâuq ỡt kĩaq tutuaiq níc cũai tanoang o,
   cớp chuaq ngê ễ cachĩt alới.
  33Ma Yiang Sursĩ tỡ bữn chiau alới yỗn ỡt tâng atĩ cũai sâuq,
   tỡ la yỗn alới roap tôt bo noau dững alới pỡ ntốq rasữq.

  34Cóq anhia ngcuang tễ Yiang Sursĩ, cớp trĩh máh ŏ́c án patâp.
   Ngkíq án achưng alư anhia, cớp án chiau cruang cutễq ca án khoiq ữq yỗn anhia.
   Anhia lứq bữn hữm toâq noau tuih máh cũai sâuq tễ cutễq ki.

  35Cứq khoiq hữm cũai sâuq dốq táq túh coat yớu.
   Án achỗn tỗ bữm samoât riang aluang sê-da tâng cóh Lê-banôn.
  36Ma chái lứq án cỡt pứt.
   Toâq cứq chuaq án, la cứq tỡ bữn ramóh.

  37Cóq anhia nhêng chu cũai o cớp cũai tanoang,
   yuaq cũai ki bữn ỡt ien khễ, bữn ŏ́c bốn ỡt cớp tŏ́ng toiq alới.
  38Ma máh cũai lôih, ki Yiang Sursĩ táq alới yỗn pứt sarbiet tháng,
   cớp tŏ́ng toiq alới la pứt nheq.

  39Yiang Sursĩ chuai amoong cũai tanoang o.
   Án toâp cỡt ntốq poâng bo alới ramóh túh arức.
  40Án lứq rachuai cớp chuai amoong alới.
  Án lứq dững aloŏh alới tễ cũai tỡ o.
   Cớp án chuai amoong alới, yuaq alới sễq án catáng curiaq alới.