38

Lời Cầu Nguyện của Người Thống Hối

Thơ của Ða-vít

Ðể làm một của lễ tưởng niệm

  1CHÚA ôi, xin đừng khiển trách con trong khi Ngài nóng giận;
  Xin đừng sửa phạt con giữa cơn thịnh nộ của Ngài,
  2Vì các mũi tên của Ngài đã ghim thấu vào con,
  Và tay Ngài đã đè nặng trên con.

  3Vì cơn giận của Ngài, thân thể con không chỗ nào lành lặn;
  Vì tội lỗi của con, các xương con chẳng cái nào lành mạnh;
  4Vì các tội lỗi của con đã chồng chất cao quá đầu con;
  Chúng giống như một gánh nặng, đè nặng quá sức con.

  5Những vết thương của con đã trở nên hôi thối và nung mủ,
  Bởi vì con đã ngu dại.
  6Con phải cúi khom và khòm cụp xuống;
  Con vừa đi vừa rên rỉ suốt ngày,
  7Vì gan ruột con như bị lửa hừng thiêu đốt,
  Da thịt con chẳng còn lành lặn chỗ nào.
  8Con có cảm tưởng như hoàn toàn bị kiệt lực và bị nghiền nát;
  Con cứ rên rỉ than van, vì lòng con luôn lo lắng bồn chồn.

  9Chúa ôi, mọi ước nguyện của con đều ở trước mặt Ngài;
  Nỗi thở than của con chẳng thể giấu được Ngài.
  10Lòng con luôn hồi hộp; sức lực con tiêu tan;
  Ngay cả thị lực của con cũng biến mất.

  11Những người con yêu thương và bạn bè của con đều xa lánh con khi con bị sửa phạt;
  Những người bà con của con cũng đứng tránh từ đằng xa.
  12Những kẻ muốn giết con đã gài bẫy để hại mạng sống con;
  Những kẻ tìm cách làm tổn thương con trù ẻo con, mong cho con sớm bị tiêu diệt;
  Suốt ngày chúng bàn tính những cách để phản bội lọc lừa.

  13Nhưng con, con như người điếc chẳng thèm nghe,
  Như người câm chẳng thèm nói.
  14Thật vậy, con giống như một người không nghe không biết;
  Miệng con chẳng màng tranh cãi với chúng làm gì.

  15Vì CHÚA ôi, con chỉ trông cậy nơi Ngài mà thôi;
  Xin nhậm lời con, lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con.
  16Vì con đã nói, “Chúng sẽ chẳng được vui mừng vì cớ tôi đâu;
  Dù chân tôi có trợt, nhưng chúng sẽ chẳng có dịp để lên mình.”

  17Vì con sắp ngã rồi,
  Nỗi đau đớn của con hằng ở trước mặt con.
  18Con xưng nhận tội lỗi của con;
  Con rất khổ tâm vì tội của con.
  19Những kẻ thù của con hăng say, mạnh bạo, và nhiều thay!
  Chúng ghét con thật vô cớ.
  20Chúng là những kẻ lấy điều ác báo đáp cho điều thiện;
  Chúng chống đối con, vì con quyết tâm đi theo điều thiện.

  21CHÚA ôi, xin đừng bỏ con;
  Ðức Chúa Trời của con ôi, xin đừng xa cách con.
  22Xin mau mau đến cứu giúp con;
  Lạy Chúa, Ðấng Giải Cứu của con.