38

Lời cầu nguyện trong khi đau yếu

Bài ca của Đa-vít để ghi nhớ.

  1Lạy CHÚA, xin đừng sửa phạt tôi
   đang khi Ngài nổi giận.
  Đừng trừng trị tôi đang khi Ngài bực tức.
  2Các mũi tên CHÚA làm tổn thương tôi,
   tay CHÚA hành hại tôi.
  3Toàn thân tôi đau yếu vì bị Ngài trừng phạt.
   Vì tội lỗi tôi, thịt xương tôi không còn lành lặn.
  4Tội lỗi tôi tràn ngập tôi,
   đè trên tôi như gánh nặng.
  5Vì các lỗi lầm tôi nên những vết lở của tôi tanh hôi và làm độc.
  6Tôi đi khòm lưng;
   suốt ngày buồn thảm.
  7Thân thể tôi nóng sốt,
   tứ chi tôi đau nhức.
  8Tôi yếu ớt và xây xẩm.
   Tôi rên rỉ vì đau buồn.
  9Lạy CHÚA Ngài biết các nhu cầu tôi;
   tiếng khóc tôi không giấu được CHÚA.
  10Tim tôi hồi hộp,
   sức lực tôi tiêu tan. Mắt tôi mù lòa.
  11Vì các thương tích tôi,
   cho nên bạn hữu và láng giềng đều xa lánh,
   còn các thân nhân cũng tránh né.
  12Có kẻ giăng bẫy định giết tôi.
   Những kẻ rắp tâm hại tôi lập mưu ác;
   suốt ngày chúng tính chuyện dối gạt.
  13Tôi như người điếc, không nghe thấy gì.
   Tôi như kẻ câm, chẳng nói tiếng nào.
  14Tôi như người không biết nghe,
   chẳng đáp một lời.
  15Lạy CHÚA, tôi tin cậy nơi Ngài.
   Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi, Ngài sẽ trả lời.
  16Tôi thưa, “Xin đừng để chúng cười nhạo
   hay huênh hoang khi tôi bị thua thiệt.”
  17Tôi sắp chết, tôi không thể quên những đau đớn tôi.
  18Tôi xưng tội tôi ra;
   các tội lỗi tôi khiến tôi bối rối.
  19Những kẻ thù nghịch tôi mạnh dạn,
   lắm người ghét tôi vô cớ.
  20Chúng lấy dữ trả lành.
   Chúng chống đối tôi,
   vì tôi muốn làm điều ngay thẳng.
  21CHÚA ôi, xin đừng lìa bỏ tôi;
   Lạy Thượng Đế, xin đừng bỏ đi.
  22Xin hãy mau mau đến giúp tôi,
   lạy CHÚA là Đấng Cứu Chuộc tôi.