39

Đời sống ngắn ngủi

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu Giê-đu-thun. Bài ca của Đa-vít.

  1Tôi nói, “Tôi sẽ thận trọng về những hành vi tôi
   và sẽ không phạm tội trong lời nói.
  Trong khi ở gần kẻ ác tôi phải hết sức thận trọng lời ăn
   tiếng nói.”
  2Cho nên tôi giữ im lặng.
  Thậm chí đến lời lành cũng không ra khỏi miệng tôi,
   nhưng vì vậy mà tôi càng thêm bực bội.
  3Trong lòng tôi tức giận,
   càng nghĩ đến, tôi càng tức tối.
  Nên tôi phải lên tiếng;
  4Lạy CHÚA, xin cho tôi biết bao giờ đời tôi sẽ chấm dứt
   và tôi còn sống được bao lâu nữa.
  Xin cho tôi biết đời tôi dài bao nhiêu.
  5Ngài cho tôi một đời ngắn ngủi;
   mạng sống tôi chẳng nghĩa lý gì đối với Ngài.
  Đời người giống như hơi thở.
  Xê-la
  6Đời người như bóng thoảng qua.
  Công trình họ làm thật vô ích;
   họ tích lũy của cải nhưng chẳng biết ai sẽ hưởng thụ.
  7Cho nên, CHÚA ơi, hi vọng tôi
   là gì?
   Ngài là hi vọng của tôi.
  8Xin cứu tôi khỏi mọi tội lỗi tôi.
   Đừng để kẻ ác ngu dại chế diễu tôi.
  9Tôi im lặng, không mở miệng
   vì Ngài là Đấng làm việc ấy.
  10Xin đừng trừng phạt tôi;
   roi vọt của CHÚA hầu như sắp giết tôi.
  11Ngài sửa phạt và trừng trị tội lỗi con người;
  Ngài tiêu diệt điều họ ưa thích như con thiêu thân.
   Mạng sống con người chẳng khác gì hơi thở.
  Xê-la
  12Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện tôi,
   nghe tiếng kêu than của tôi.
  Đừng quên nước mắt tôi.
   Tôi như lữ khách trên đời nầy
   với Ngài.
  Đời tôi chỉ tạm thời thôi,
   chẳng khác nào các tổ tiên tôi.
  13Xin cho tôi yên thân để tôi được vui mừng
   trước khi tôi biến mất, không còn nữa.