3

Bài Cầu Nguyện Buổi Sáng

Xin CHÚA Giúp Ðỡ Lúc Bị Nguy Khốn

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi ông chạy trốn Áp-sa-lôm con trai ông

  1CHÚA ôi, kẻ thù của con thật nhiều thay!
  Nhiều kẻ đã dấy lên chống lại con.
  2Lắm kẻ đã nói về con rằng,
  “Ðức Chúa Trời sẽ không giải cứu nó đâu.” (Sê-la)

  3Nhưng CHÚA ôi, Ngài là thuẫn khiên của con;
  Ngài là vinh hiển của con, và là Ðấng đỡ đầu con ngước lên.

  4Tôi hướng về CHÚA lớn tiếng kêu cầu;
  Từ núi thánh của Ngài, Ngài đã đáp lời tôi. (Sê-la)
  5Tôi đã nằm xuống và ngủ;
  Tôi đã thức dậy, vì CHÚA đã gìn giữ tôi.
  6Tôi sẽ không sợ muôn người,
  Dù họ vây quanh chống lại tôi.

  7CHÚA ôi, xin trỗi dậy!
  Ðức Chúa Trời của con ôi, xin giải cứu con;
  Xin Ngài đánh vào hàm của tất cả kẻ thù của con;
  Xin Ngài đập gãy răng của những kẻ gian ác.

  8Nguyện ơn cứu rỗi đến từ CHÚA.
  Nguyện phước hạnh của Ngài tuôn đổ trên con dân Ngài. (Sê-la)