3

Thơ Đa-vít viết khi đi trôn Áp-sa-lôm, con mình

1Chúa ôi! Sao kẻ thù con vô số,
Chống đối con, nổi dậy ngày càng đông.
2HỌ cầu mong:
"Lần này Thượng Đế không còn giải cứu."
3Nhưng "Lạy Chúa Hằng Hữu!
Ngài là Thần chở che phù hộ
Cho con ngước mặt chiêm ngưỡng Đấng quang vinh!"
4Tôi lớn tiếng kêu xin ân cứu độ.
Lời nguyện cầu thật quá ứng linh
Từ núi thánh, Ngài đáp lời liền.
5Tôi nằm ngủ ngon lành,
Thức dậy bình an,
Vì Chúa giữ gìn.
6Chẳng sợ sệt, kinh hoàng,
Dù vạn người vây hãm chung quanh.
7Chúa Hằng Hữu ôi, xin xuất hiện!
Lạy Chân Thần, xin đến cứu nhanh,
Vả mặt đoàn quân thù nghịch,
Bẻ nanh vuốt phường ác gian.
8Chúa Hằng Hữu, nguồn cội cứu ân!
Xin giáng phúc trên con dân Ngài!