3

Bài cầu nguyện buổi sáng

Đa-vít hát bài nầy khi đang chạy trốn khỏi Áp-xa-lôm, con trai mình.

  1CHÚA ôi, kẻ thù tôi quá đông!
   Vô số người chống lại tôi.
  2Nhiều người nói về tôi rằng,
   “Thượng Đế sẽ không giải cứu hắn đâu.”
  Xê-la
  3CHÚA ôi, xin hãy đứng dậy!
   Ngài là cái thuẫn đỡ cho tôi,
   Thượng Đế kỳ diệu của tôi
   giúp tôi thêm can đảm.
  4Tôi sẽ cầu nguyện CHÚA,
   từ núi thánh Ngài sẽ trả lời tôi.
  Xê-la
  5Tôi nằm xuống ngủ rồi thức dậy
   vì CHÚA ban thêm sức cho tôi.
  6Hàng ngàn quân thù vây quanh tôi,
   nhưng tôi không sợ.
  7Lạy CHÚA, xin đứng dậy!
   Thượng Đế tôi ơi, xin đến cứu tôi!
  Ngài tát vào má kẻ thù tôi;
   Ngài bẻ hết răng kẻ ác.
  8Sự đắc thắng thuộc về Ngài.
   Lạy CHÚA, xin ban phước cho dân Ngài.
  Xê-la