40

Klei Mmuñ Bi Mni

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Kâo gĭr leh čang guôn kơ Yêhôwa;
   leh anăn ñu mđing knga hmư̆ leh klei kâo kwưh akâo.
  2Ñu ktŭng mă kâo leh mơ̆ng ƀăng êlam klei bi rai, mơ̆ng lŭ čhông,
   leh anăn dưm jơ̆ng kâo ti dlông boh tâo;
   ñu bi kjăp leh knhuang kâo.
  3Ñu dưm leh sa klei mmuñ mrâo hlăm ƀăng êgei kâo,
   sa klei mmuñ bi mni kơ Aê Diê drei.
  Lu mnuih srăng ƀuh klei anăn leh anăn huĭ,
   leh anăn diñu srăng knang kơ Yêhôwa.

  4Jăk mơak yơh pô knang kơ Yêhôwa,
   pô amâo tui phung mgao ôh,
   kăn tui phung klah đuĕ duah yang soh rei.
  5Ơ Yêhôwa Aê Diê kâo, ih bi lar bruă yuôm bhăn ih ngă leh,
   leh anăn klei ih mĭn kơ hmei;
  amâo mâo pô dưi bi msĕ hŏng ih ôh!
   Tơdah kâo bi êdah leh anăn hưn klei anăn,
   diñu lu đei tơl arăng amâo dưi yap ôh.

  6 Ih amâo čiăng ôh kơ mnơ̆ng ngă yang leh anăn mnơ̆ng myơr;
   ƀiădah ih pŏk leh knga kâo.
  Ih amâo čiăng ôh
   mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng ngă yang kơ klei soh.
  7Snăn kâo lač, “Nĕ anei, kâo hriê;
   hlăm hdruôm hră klĭt arăng čih leh djŏ kơ kâo;
  8kâo mơak ngă klei ih čiăng, Ơ Aê Diê kâo;
   klei bhiăn ih dôk hlăm ai tiê kâo.”

  9Kâo hưn leh hlăm klei bi kƀĭn prŏng
   klei mrâo mrang jăk kơ klei kpă ênô;
  nĕ anei, kâo amâo kđhĭp ƀăng kƀông kâo ôh,
   Ơ Yêhôwa, ih thâo leh klei anăn.
  10Kâo amâo mdăp ôh klei kpă ênô ih hlăm ai tiê kâo,
   kâo hưn leh klei sĭt suôr ih leh anăn klei ih bi mtlaih;
  kâo amâo mdăp ôh klei khăp ih leh anăn klei sĭt suôr ih
   mơ̆ng klei bi kƀĭn prŏng.

  11Ơ Yêhôwa, đăm hngah ôh kơ kâo klei pap ih;
   brei klei khăp ih leh anăn klei sĭt suôr ih kiă kriê kâo nanao.
  12Kyuadah lu klei jhat dôk jŭm kâo tơl kâo amâo dưi yap;
   klei wê hmao kâo leh tơl kâo amâo dưi ƀuh ôh;
  diñu jing êbeh hĭn kơ ƀŭk ti dlông boh kŏ kâo
   leh anăn kâo êdu ai.

  13Ơ Yêhôwa, brei ih mâo klei mơak bi mtlaih kâo!
   Ơ Yêhôwa, ruăt dŏng kâo bĕ.
  14Brei ih bi hêñ leh anăn bi lŭk lăk klei mĭn
   jih jang phung duah bi mdjiê kâo;
  brei ih bi kdŭn hĕ leh anăn bi hêñ
   phung čiăng ngă jhat kơ kâo!
  15Brei phung lač kơ kâo, “Ah! Hah!”
   jing ngŏk hđô kyua klei diñu hêñ.
  16Ƀiădah brei jih jang phung duah ih hơ̆k leh anăn mơak hlăm ih;
   brei phung khăp kơ klei bi mtlaih ih lač nanao, “Yêhôwa jing prŏng!”
  17Kâo jing ƀun ƀin leh anăn knap;
   brei Khua Yang mĭn kơ kâo.
  Ih jing pô đru kâo leh anăn pô bi êngiê kâo;
   Ơ Aê Diê kâo, đăm lŏ bi krư̆i ôh.