42

(Bài 42-72)

TẬP THỨ HAI

Lòng Khao Khát CHÚA Trong Cảnh Hoạn Nạn và Lưu Ðày

Cho Trưởng Ban Nhạc

Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra

  1Ðức Chúa Trời ôi, như con nai thèm khát khe nước thể nào,
  Linh hồn con cũng khát khao Ngài thể ấy.

  2Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, tức khao khát Ðức Chúa Trời hằng sống;
  Khi nào tôi mới được đến để ra mắt Ðức Chúa Trời?
  3Suốt ngày họ cứ hỏi tôi, “Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?”
  Nước mắt đã làm thực phẩm cho tôi cả ngày lẫn đêm.

  4Mỗi khi tôi nhớ lại những kỷ niệm phước hạnh ngày xưa,
  Lòng tôi dâng lên nỗi buồn vô hạn.
  Nhớ trước kia tôi đi theo một đoàn người đông đúc,
  Cùng với họ tiến về nhà của Ðức Chúa Trời,
  Cùng cất tiếng reo mừng và dâng những lời cảm tạ,
  Thật là một đoàn dân đông vui mừng cử hành thánh lễ.

  5Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
  Vì sao ngươi cứ than vãn trong ta?
  Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài;
  Vì thể diện của Ngài, thế nào Ngài cũng sẽ cứu giúp ta.

  6Ðức Chúa Trời của con ôi, linh hồn con buồn bã trong con;
  Từ xứ Giô-đanh, từ các đỉnh Hẹt-môn, từ Ðồi Mi-xa, con nhớ đến Ngài.
  7Vực gọi vực theo tiếng ầm ầm của các thác nước của Ngài;
  Những lượn sóng lớn và nhỏ của Ngài đã vùi dập con.

  8Ban ngày CHÚA sẽ ban lịnh cho tình thương Ngài ở với tôi;
  Còn ban đêm bài ca của Ngài sẽ ở với tôi.
  Ðó là lời cầu nguyện với Ðức Chúa Trời của đời tôi.

  9Tôi đã thưa với Ðức Chúa Trời, vầng đá của tôi,
  “Sao Ngài đã quên con?
  Sao con cứ phải than khóc vì bị kẻ thù của con áp bức mãi thế nầy?
  10Suốt ngày họ cứ hỏi con, ‘Ðức Chúa Trời của mi đâu rồi?’
  Mỗi lần con bị kẻ thù sỉ nhục là mỗi lần con đau đớn như bị gươm đâm thấu xương.”

  11Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi buồn bã?
  Vì sao ngươi cứ than vãn trong ta?
  Hãy tin cậy Ðức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa.
  Ngài là Đấng cứu thể diện của ta và là Ðức Chúa Trời của ta.