42

QUYỂN THỨ HAI

Giáo huấn ca của con cháu Cô-rê

Soạn cho nhạc trưởng

1Như nai cái khát khao tìm khe suối,
Tâm hồn con khao khát Chúa trên trời.
2Hồn linh con mơ ước Đấng Vĩnh sinh,
Bao giờ con được gặp Chúa?
3Khi kẻ thù trêu chọc: "Thượng Đế anh đâu?"
Ngày đêm nuốt lệ thay vì thức ăn.
4Nhớ xưa con cùng cả rừng người
Đi diễn hành long trọng,
Con đưa họ đến nhà Thượng Đế,
Giữa những tiếng hoan ca chúc tạ,
Người dự lễ đông như kiến cỏ;
Hoài niệm ấy làm tan nát lòng.
5Hồn ta hỡi, sao bồn chồn, buồn bã?
Cứ hy vọng nơi Ngài! Vì ta còn cảm tạ
Ngài vẫn là Cứu Chúa của ta,
6Khi hồn con thất vọng, con nhớ Chúa
Từ đồng xanh Giô-đan,
Từ núi tím Hẹt-môn,
Từ đồi trọi Mít-sa.
7Nước gọi nhau trong thác lũ ầm ầm,
Sóng thần lớp lớp phủ tràn thân con.
8Ngày ngày Chúa chan hòa nhân ái,
Đêm đêm, ca khúc dâng lên tự dáy lòng,
Như lời nguyện cầu Thượng Đế của đời con
9Con xin hỏi Vầng Đá muôn đời:
"Tại sao nỡ quên con, thưa Chúa?
Sao con phải đau buồn vì kẻ thù áp đảo?"
10Xương cốt con gãy vụn khi có người chế nhạo,
Và liên tục căn vặn: "Thương Đế anh đâu?"
11Hồn ta hỡi, sao bồn chồn, buồn bã?
Cứ hy vọng nơi Ngài! Vì ta còn cảm tạ.
Ngài vẫn là Cứu Chúa, và Chân Thần ta.