43

1Thượng Đế hỡi, xin xét xử và biện hộ,
Trước một dân nhẫn tâm quá quắt,
Xin giải thoát con khỏi tay lừa lật,
2Vì Chúa là Thượng Đế, đồn kiên cố của con.
Tại sao Chúa khước từ con?
Sao con phải đau buồn vì kẻ thù áp bức?
3Xin chiếu rọi thần quang Chân lý
Để soi đường dẫn lối cho con,
Dìu dắt con lên núi thánh, đến Đền thờ.
4Con sẽ vào trước bàn thờ Thượng Đế,
Gặp Chúa yêu, nguồn hạnh phúc vui mừng,
Dâng lời cảm tạ Thượng Đế con
Với tiếng đàn cầm réo rắt du dương.
5Hồn ta hỡi, sao bồn chồn, buồn bã?
Cứ hy vọng nơi Ngài! Vì ta còn cảm tạ,
Ngài vẫn là Cứu Chúa, và Chân Thần ta.