43

Cầu xin Chúa giải cứu

  1Đức Chúa Trời ôi! Xin biện minh cho con
   Và bênh vực lý lẽ của con chống lại một dân vô đạo;
  Xin giải cứu con
   Khỏi kẻ dối gạt và gian ác.
  2Vì Đức Chúa Trời ôi! Chúa là đồn lũy của con;
   Sao Ngài từ bỏ con?
  Tại sao con phải buồn thảm
   Dưới sự áp bức của kẻ thù?

  3Xin ánh sáng và chân lý Ngài chiếu rọi
   Để dẫn dắt con,
  Đưa con lên núi thánh,
   Là nơi ngự của Ngài.
  4Bấy giờ con sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời,
   Đến với Đức Chúa Trời là nguồn vui bất tận của con:
  Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con,
   Con sẽ lấy đàn hạc mà ca ngợi Ngài.

  5Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta?
   Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời;
  Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa:
   Vì Ngài là Đức Chúa Trời của ta và nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu.