44

Nhắc Lại Ơn Giải Cứu và Trình Bày Nỗi Hoạn Nạn

Cho Trưởng Ban Nhạc

Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra

  1Ðức Chúa Trời ôi, tai chúng con có nghe,
  Tổ tiên chúng con có thuật lại cho chúng con
  Những việc Ngài đã làm trong thời của họ,
  Tức trong thời xa xưa.
  2Thể nào Ngài đã dùng chính tay Ngài đuổi các dân đi,
  Nhưng Ngài lại lập cho tổ tiên chúng con được vững vàng;
  Ngài đã làm cho các dân kia bị khốn đốn,
  Nhưng tổ tiên chúng con Ngài cho hưởng tự do,
  3Vì gươm của tổ tiên chúng con chẳng giúp họ chiếm được xứ;
  Cánh tay họ cũng chẳng cứu được họ,
  Nhưng ấy là nhờ cánh tay phải của Ngài, chính là cánh tay Ngài,
  Và nhờ ánh sáng tỏa ra từ thánh nhan Ngài,
  Vì Ngài yêu thích họ.

  4Ðức Chúa Trời của con ôi, Ngài là Vua của con;
  Ngài đã ban lịnh cho Gia-cốp phải được giải cứu.
  5Nhờ Ngài, chúng con đánh lui được những kẻ thù ghét chúng con;
  Nhờ danh Ngài, chúng con chà đạp những kẻ nổi lên chống lại chúng con.
  6Bởi vì con không cậy vào cây cung của mình;
  Con cũng không ỷ lại vào thanh gươm của mình,
  7Nên Ngài đã cứu chúng con khỏi tay quân thù của chúng con;
  Ngài đã làm cho những kẻ ghét chúng con phải bị hổ thẹn.
  8Ðược thuộc về Ðức Chúa Trời chúng con hãnh diện suốt ngày;
  Chúng con sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi. (Sê-la)

  9Dầu vậy, Ngài đã lìa bỏ chúng con, và để chúng con bị sỉ nhục;
  Ngài đã không ra trận với quân đội của chúng con.
  10Ngài đã để chúng con quay lưng trước mặt quân thù của mình;
  Những kẻ ghét chúng con đã cướp lấy các chiến lợi phẩm.
  11Ngài đã phó chúng con như chiên bị đem đi làm thịt;
  Ngài đã rải chúng con ra các nước.
  12Ngài đã bán đổ bán tháo con dân Ngài với giá rẻ mạt;
  Ngài chẳng màng lời lãi gì với giá bán ấy.
  13Ngài đã làm cho chúng con thành câu nói mỉa mai trong các nước láng giềng của chúng con;
  Chúng con đã thành đầu đề cho những kẻ chung quanh chúng con miệt thị và cười chê.
  14Ngài đã làm cho chúng con thành một câu tục ngữ giữa các nước;
  Trong các dân, ai nghe nói đến chúng con đều cũng lắc đầu.
  15Suốt ngày, nỗi nhục nhã của con hằng ở trước mặt con;
  Nỗi nhuốc nhơ của con đã bao phủ mặt con,
  16Vì tiếng của những kẻ sỉ vả và mắng nhiếc chúng con,
  Và vì sự hiện diện của kẻ thù và kẻ báo thù chúng con.

  17Tất cả những điều ấy đã xảy đến với chúng con,
  Nhưng chúng con không quên Ngài;
  Chúng con không hành động giả dối đối với giao ước của Ngài.
  18Lòng chúng con không thối lui;
  Bước chúng con không sai lệch đường lối Ngài.
  19Dù vậy, Ngài đã đập nát chúng con trong chỗ ở của chó rừng,
  Và bao phủ chúng con bằng bóng của tử thần.

  20Nếu chúng con đã quên danh Ðức Chúa Trời của chúng con,
  Hoặc đã giơ tay lên hướng về các thần khác mà thờ lạy,
  21Chẳng lẽ Ðức Chúa Trời đã không biết việc ấy sao?
  Vì Ngài biết tất cả bí mật của lòng người.
  22Thật vậy, tại vì Ngài mà chúng con bị giết suốt ngày;
  Chúng con bị coi như chiên bị đem đi làm thịt.

  23Xin thức dậy, Chúa ôi, sao Ngài vẫn còn ngủ?
  Xin trỗi dậy, xin đừng bỏ chúng con mãi thế nầy.
  24Sao Ngài vẫn còn tránh mặt chúng con,
  Và quên nỗi khốn khổ và áp bức của chúng con?
  25Kìa, linh hồn chúng con đã lún sâu vào tro bụi;
  Thân xác chúng con đã bị vùi dập trong bụi đất.
  26Xin trỗi dậy và cứu giúp chúng con;
  Xin giải cứu chúng con vì lòng thương xót của Ngài.