44

Giáo huấn ca của con cháu Cô-rê

Soạn cho nhạc trưởng

1Thưa Thượng Đế, chúng con nghe tận tai
Lời tổ phụ chúng con truyền dạy,
Về công tác vĩ đại Chúa làm ngày xưa.
2Tay Chúa đánh đuổi nhiều dân tộc,
Lưu đày, tiêu diệt và phân tán.
3Tổ phụ không nhờ gươm chiếm đất,
Thắng trận không do sức mạnh của hai tay.
Nhưng họ chỉ nhờ bàn tay Chúa,
Nhờ cánh tay và gương mặt sáng chói của Ngài;
Chỉ vì Chúa dủ lòng thương họ.
4Thưa Thượng Đế là Vua cao cả,
Xin cứu nhà Gia-cốp hoàn toàn.
5Nhờ sức Chúa, chúng con đẩy lui quân địch xâm lăng.
Nhân danh Chúa, chúng con chà đạp người chống nghịch.
6Con không ỷ lại nơi cung đồng, tên sắt,
Lưỡi kiếm con không chiến thắng được ai,
7Nhưng Chúa giúp chúng con đánh bại kẻ thù,
Bọn ghét con phải cúi đầu nhục nhã.
8Chúng con mãi mãi tự hào về Thượng Đế,
Và ca tụng Danh Chúa suốt đời.
9Nhưng Chúa khước từ, khiến chúng con tủi hổ,
Ngài bỏ rơi, không đi trước quân ta
10Để chúng con lùi bước trước quân thù,
Cho họ tha hồ cướp giật chúng con.
11Chúa bỏ mặc chúng con như chiên trong lò thịt,
Để chúng con tản lạc giữa muôn dân.
12Chúa bán dân Ngài rẻ như bèo bọt,
Không bắt quân thù trả giá cao.
13Các nước lân bang đều giễu cợt,
14Lắc đầu, mỉa mai, bêu diếu, chọc trêu.
15Suốt ngày dài con mang tủi hổ,
Tủi nhục ghi sâu những vết hằn,
16Vẳng bên tai, lời chửi rủa tục tằn,
Và trước mặt, kẻ địch nhe nanh vuốt.
17Dù chúng con trung tín cùng giao ước,
Không phút nào quên Chúa Toàn năng,
Nhưng hoạn nạn sao vẫn đến gần.
18Lòng chúng con cũng không dời đổi,
Chân chẳng hề tẻ tách đường Ngài.
19Dù bị Ngài đánh tan nơi tử địa,
Cho lạc vào bóng tối tử vong.
20Nếu chúng con quên Danh thánh Chúa,
Hoặc đưa tay cầu cứu tà thần,
21Hẳn Chúa đã khám phá ra lập tức,
Vì Ngài biết rõ đáy lòng thế nhân.
22Vì Chúa, dân Ngài bị giết chóc,
Giết suốt ngày cách dã man.
23Thưa Thượng Đế, không lẽ nào Ngài ngủ?
Xin thức tỉnh vùng dậy cứu nhân dân!
Sao Chúa nỡ từ bỏ dân Ngài mãi?
24Sao Chúa đành che tay giấu mặt,
Chúa đâu quên hoạn nạn kẻ cùng bần?
25Linh hồn chúng con gục vào cát bụi,
Thân xác nằm liệt dưới đất đen.
26Xin Chúa vùng dậy, ra tay tiếp cứu,
Giải thoát chúng con theo lượng khoan nhân!