44

Thơ Con Cháu Cô-rê Làm Để Dạy Dỗ

  1Lạy Đức Chúa Trời, tai chúng tôi có nghe,
   Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại,
  Công việc Ngài làm trong đời họ
   Vào thời xưa.
  2Chính Ngài dùng tay mình đánh đuổi các nước đi,
   Nhưng Ngài trồng tổ phụ chúng tôi.
  Ngài đổ tai họa cho các dân,
   Nhưng làm tổ phụ chúng tôi thịnh vượng.
  3Vì không phải nhờ gươm mà họ chiếm được xứ,
   Cũng không phải bởi cánh tay mình mà họ chiến thắng.
  Nhưng nhờ tay phải Ngài, bởi cánh tay Ngài,
   Nhờ ánh sáng của mặt Ngài, vì Ngài quý mến họ.
  4Chính Ngài là vua của tôi, Đức Chúa Trời tôi.
   Xin Ngài ra lệnh cứu Gia-cốp.
  5Nhờ Ngài chúng tôi đẩy lui kẻ thù,
   Nhân danh Ngài chúng tôi chà đạp những kẻ tấn công chúng tôi.
  6Vì tôi không nhờ cậy vào cây cung tôi,
   Gươm tôi cũng không cứu tôi được.
  7Nhưng Ngài giải cứu chúng tôi khỏi các kẻ thù,
   Và làm cho những kẻ ghét chúng tôi phải hổ thẹn.
  8Hằng ngày chúng tôi ca ngợi trong Đức Chúa Trời,
   Và cảm tạ danh Ngài mãi mãi.
  9Nhưng nay Ngài đã từ bỏ chúng tôi, làm chúng tôi bị nhục nhã.
   Ngài không còn xông pha cùng quân đội chúng tôi nữa.
  10Ngài khiến chúng tôi tháo lui trước quân thù,
   Và những kẻ ghét chúng tôi cướp bóc chúng tôi.
  11Ngài phó chúng tôi như chiên bị đem đi làm thịt,
   Ngài làm chúng tôi tản lạc giữa các nước,
  12Ngài đã bán dân Ngài với giá không đáng gì,
   Ngài không đòi giá cao về họ.
  13Ngài làm chúng tôi nên cớ chế giễu cho kẻ lân cận,
   Như lời chế nhạo, như vật đáng khinh đối với những người chung quanh.
  14Ngài làm chúng tôi như câu tục ngữ giữa các nước,
   Là cớ cho dân lắc đầu.
  15Hằng ngày sự nhục nhã ở trước mặt tôi,
   Mặt tôi tràn đầy hổ thẹn.
  16Vì lời chế giễu và mắng nhiếc,
   Vì sự hiện diện của kẻ thù và người muốn trả thù.
  17Mọi điều ấy đã xảy đến cho chúng tôi,
   Nhưng chúng tôi vẫn không quên Ngài,
   Cũng không phản bội giao ước Ngài.
  18Lòng chúng tôi không thối lui,
   Bước chân chúng tôi không đi lệch đường lối Ngài.
  19Nhưng Ngài đã nghiền nát chúng tôi tại nơi chó rừng ở.
   Bao phủ chúng tôi trong bóng chết.
  20Nếu chúng tôi không quên danh Đức Chúa Trời chúng tôi,
   Và đưa tay hướng về một thần lạ.
  21Đức Chúa Trời không khám phá ra sao?
   Vì Ngài biết những điều bí ẩn trong lòng.
  22Chính vì Ngài chúng tôi bị giết hại suốt ngày,
   Chúng tôi bị coi như chiên bị đem đi làm thịt.
  23Lạy Chúa, xin thức dậy, sao Ngài vẫn ngủ?
   Xin hãy tỉnh thức, chớ từ bỏ chúng tôi mãi mãi.
  24Tại sao Ngài giấu mặt đi
   Mà quên nỗi khổ và áp bức của chúng tôi?
  25Vì linh hồn chúng tôi phủ phục dưới bụi tro,
   Thân thể chúng tôi nằm bẹp dưới đất.
  26Xin Ngài hãy đứng dậy giúp đỡ chúng tôi,
   Vì tình yêu thương của Ngài, xin cứu chuộc chúng tôi.