45

Giáo huấn ca của con cháu Cô-rê – Theo điệu ‘Hoa huệ’ – Hôn lễ của nhà vua

1Lòng ta tuôn tràn lời hoa mỹ,
Đặt bài thơ ca tụng Nhà Vua,
Lưỡi ta như ngòi bút văn hào:
2Ngài là người đẹp nhất hoàn vũ,
Ân phúc đượm trên môi;
Thượng Đế ban phúc cho Ngài mãi mãi.
3Hỡi Đấng anh hùng. Hãy đeo gươm báu,
Mặc uy nghiêm, hiển vinh rạng ngời.
4Hãy uy nghi chiến thắng,
Cưỡi xe lướt tới, hỡi Thiên Vương!
Chiến đấu vì chính nghĩa, chân lý, đức khiêm nhường,
Tay phải Ngài thực hiện những công tác phi thường.
5Mũi tên Ngài nhọn bén, bắn trúng địch quân,
Các dân tộc nghịch thù ngã rạp dưới chân.
6Thưa Thượng Đế, Ngai Chúa bền vững đời đời,
Quyền nước Chúa thật là ngay thẳng.
7Chúa yêu chuộng công bằng,ghét gian ác,
Nên Thượng Đế, Chân Thần của Chúa đã xức dầu cho Chúa,
Dầu vui mừng, hơn tất cả các vua.
8Áo bào Chúa ngào ngạt hương thơm,
Chúa vui nghe tiếng đàn cầm dìu dặt vang dội cung ngà.
9Trong hàng các bà đức hạnh có các công chúa,
Hoàng hậu đứng bên phải, mặc vàng ô-phia.
10,11Cô ơi, đừng bịn rịn tình nhà
Hay quyến luyến quê hương,
Thì nhan sắc cô sẽ được vua ái mộ,
Hãy tôn kính vua vì là chúa của cô
12Con gái Ty-rơ sẽ mang lễ vật,
Người giàu có sẽ nạp cô cho nhiều cống phẩm,
Để cầu xin ân huệ cô ban.
13Công chúa vinh hạnh ngồi trong cung điện,
Áo dài nàng dệt bằng vàng.
14Nàng mặc áo bào lộng lẫy ra mắt vua,
Theo sau có các trinh nữ hầu hạ;
15Đoàn mỹ nữ vào cung điện hân hoan.
16Các hoàng nam thay thế các tổ phụ,
Được phong vương cai trị khắp thế gian.
17Tôi sẽ làm cho hậu thế ghi nhớ danh Ngài,
Nên các dân tộc sẽ chúc tụng Ngài mãi mãi.