45

Bài hát mừng lễ cưới của vua

Huấn ca của con cháu Cô-ra. Bản tình ca theo điệu “Sô-san-nim”, sáng tác cho nhạc trưởng.
  1Lòng tôi tuôn tràn lời hay ý đẹp;
   Tôi ngâm những vần thơ nầy cho vua;
   Lưỡi tôi như ngòi bút của văn sĩ thiên tài.

  2Vua đẹp hơn tất cả con trai loài người;
   Môi vua tràn đầy ân sủng:
   Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban phước cho vua đến đời đời.
  3Hỡi vua quyền uy, xin đeo gươm nơi hông;
   Trong vinh quang và oai nghi của vua.

  4Vì chân lý, đức nhu mì và công chính,
   Xin vua mặc lấy vẻ oai nghi, cưỡi xe lướt tới trong chiến thắng;
   Tay phải vua làm những việc đáng kinh.
  5Các mũi tên nhọn của vua
   Đâm thấu tim kẻ thù mình;
   Các dân tộc đều ngã dưới chân vua.

  6Lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài tồn tại đời đời, mãi mãi;
   Quyền bính của vương quốc Chúa là quyền bính chính trực.
   7Vua yêu công chính và ghét gian tà.
  Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của vua
   Đã xức dầu vui mừng cho vua, và đặt vua trên các vua khác.
   8Áo của vua tỏa hương thơm mộc dược, trầm hương và nhục quế;
  Từ trong đền ngà, tiếng nhạc cụ bằng dây làm vui lòng vua.
   9Trong những người nữ quý phái của vua có các công chúa;
   Hoàng hậu đứng bên phải vua trang sức bằng vàng Ô-phia.

  10Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ và hãy lắng tai!
   Hãy quên dân tộc và nhà cha của con,
   11Thì vua sẽ ái mộ nhan sắc con.
  Vì vua là chúa của con, hãy tôn kính người.
   12Con gái thành Ty-rơ sẽ đem lễ vật đến
   Và những người giàu sang nhất trong dân chúng sẽ đến xin ân huệ của con.

  13Công chúa trong cung rực rỡ;
   Áo nàng thêu dệt bằng vàng.
  14Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua;
   Các trinh nữ là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến trước vua.
  15Họ sẽ được đưa vào cung vua
   Với niềm hân hoan, vui sướng.

  16Các con trai vua sẽ kế vị tổ phụ vua;
   Vua sẽ lập họ làm người cai trị khắp đất.

  17Tôi sẽ làm cho danh vua được ghi nhớ qua các thế hệ;
   Nhờ đó, các dân tộc sẽ cảm tạ vua đời đời mãi mãi.