46

Thơ con cháu Cô-rê – Theo điệu “A-la-mốt” – Soạn cho nhạc trưởng

1Thượng Đế là nơi ẩn náu, và năng lực tôi,
Ngài sẵng sàng phù hộ lúc gian nan.
2Vì thế, tôi chẳng sợ hãi, lo âu,
Cho dù đất sụt, núi chìm vào lòng biển,
3,4Cho dù sóng đánh vỡ bờ,
Hay dù núi động, sông ngòi phát sinh.
Dòng sông ấy mang hân hoan cho thành Chúa,
Tưới nhuần nơi thánh, Đền Đấng Chí cao.
5Thượng Đế ngự giữa thành đô,
Nên nó không hề rúng động,
Vừa rạng đông, nó được Ngài bảo vệ.
6Thế giới náo loạn, các nước suy vi,
Chúa lên tiếng, đất tan như nước.
7Chúa Hằng Hữu Toàn năng ở với ta,
Thượng Đế của Gia-cốp là thành lũy kiên cố.
8Hãy đến, ngắm nhìn công tác Chúa,
Mặt đất tan nát vì tay Chúa đoán phạt.
9Chúa chấm dứt chiến tranh khắp hoàn vũ,
Bẻ cung, bẻ dáo, đốt rụi các chiến xa.
10Hãy yên lặng, nhìn biết Ta, Thượng Đế,
Ta sẽ được tôn vinh giữa các dân,
Ở khắp năm châu bốn biển.
11Chúa Hằng Hữu Toàn năng ở với ta,
Thượng Đế của Gia-cốp là tường thành kiên cố.