46

Yiang Sursĩ Ỡt Níc Cớp Hái

  1Yiang Sursĩ la samoât cưp tamáu catáng ra‑óq hái yỗn ỡt bán sũan ien khễ.
   Toâq tangái túh coat, án chuai níc hái.
  2Yuaq ngkíq, hái tỡ bữn ngcŏh ntrớu.
  Tam cốc cutễq cangcưt, tỡ la cóh ralíh sapĩl chu dỡq mưt,
  3tam dỡq mưt canoâq hỗ casang lứq,
   tỡ la cóh rachâu cỗ tian tễ dỡq mưt canoâq hâp,
   ma hái tỡ bữn sâng ngcŏh ntrớu.

  4Bữn muoi crỗng hoi amut tâng vil toâr khong Yiang Sursĩ, táq yỗn vil ki sâng bũi o.
   Vil ki la ntốq Yiang Sursĩ ỡt, án ca sốt clữi nheq tễ canŏ́h.
  5Yiang Sursĩ ỡt tâng vil ki.
   Tỡ bữn noau têq talốh vil ki.
  Khân cũai aléq ma ễ talốh vil ki,
   bo sansrỡn moat mandang ễ loŏh, Yiang Sursĩ lứq toâq chuai toâp.
  6Dũ thữ cũai proai tỡ têq ỡt ra‑o noâng, alới yoc rachíl ratáq níc.
   Cớp bữn dũ cruang cỡt rachâu cangcưt nheq.
  Bo Yiang Sursĩ pai casang lứq,
   cutễq cỡt lahĩr pứt nheq.
  7Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq.
   ỡt níc cớp hái.
   Yiang Sursĩ, la Yacốp sang, la ntốq hái têq poâng canưm.

  8Âu! Toâq nhêng máh ranáq Yiang Sursĩ khoiq táq.
   Anhia têq hữm máh ranáq salễh án khoiq táq tâng cốc cutễq nâi.
  9Án radững nheq tữh cũai tâng cốc cutễq nâi manoaq tỡ bữn chíl manoaq noâng.
   Atĩ Yiang Sursĩ toâp déh chíq cứr tamĩang alới.
  Án cŏ́h táh máh pla coih alới yỗn cỡt bar béq.
   Cớp án chŏ́ng máh khễl alới yỗn cat nheq na ũih blữ.

  10Yiang Sursĩ pai neq: “Anhia chỗi rachíl ratáq noâng.
   Cóq anhia dáng cứq la Yiang Sursĩ.
   Cứq sốt nheq tữh cũai cớp dũ cruang pưn paloŏng cutrúq nâi.”

  11Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq ỡt níc cớp hái.
   Yiang Sursĩ, la Yacốp sang, la ntốq hái têq poâng canưm.