47

Thơ con cháu Cô-rê - Soạn cho nhạc trưởng

1Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay,
Hãy trổi giọng chiến thắng,
Hân hoan ca tụng Chúa Hằng Hữu.
2Vì Chúa Hằng Hữu thật đáng sợ
Ngài là vua lớn của cả hoàn vũ
Ngài được tôn cao đến tận trời,
3Ngài khắc phục các dân tộc,
Đặt các quốc gia dưới quyền chúng tôi.
4Ngài chọn cho cơ nghiệp đời đời,
Gia-cốp hãnh diện vì được Ngài yêu mến.
5Chúa ngự trên không trung giữa tiếng hoan hô,
Đấng Hằng Hữu thăng thiên trong tiếng kèn vang dội.
6Hãy ca ngợi Chúa, ca lên đi!
Hãy ca hát ngợi khen Vua, ca lên đi!
7Vì Chúa là Vua trị vì khắp hoàn vũ,
Hãy hát thi thiên ca ngợi Ngài.
8Chúa cai trị trên tất cả các dân tộc,
Ngài ngự trên ngai chí thánh.
9Người cao quý trong các nước họp nhau
Thành dân của Chúa Áp-ra-ham;
Chúa đưa khiên bảo vệ thế giới,
Ngài được tôn cao đến tận trời.