4

Santoiq Câu Tabữ

  1Ơ Yiang Sursĩ ca bễng chuai cứq ơi!
   Toâq cứq câu, cứq sễq anhia sarũiq táq cớp ta‑ỡi nứng santoiq cứq câu.
  Bo cứq ramóh túh coat, sễq anhia chuai cứq nứng,
   cớp tamứng ŏ́c cứq câu sễq anhia chuai.

  2Ơ máh cũai ơi! Máh léq dũn anhia yoc ễ acrieiq cứq?
   Cớp máh léq dũn anhia yoc ễ táq níc ranáq tỡ cỡt ŏ́c?
   Cớp máh léq dũn anhia yoc ễ sang yiang tỡ bữn lứq ntrớu?
  3Cóq anhia dáng samoât samơi, Yiang Sursĩ rưoh cũai tanoang o,
   cớp án tamứng máh parnai cứq câu.

  4Toâq anhia sâng cutâu mứt,
   chỗi yỗn mứt cutâu ki radững anhia táq lôih.
  Toâq anhia bếq, cóq anhia ỡt rangiac cớp tutuaiq loah tễ sarnớm anhia bữm.
  5Cóq anhia bữn mứt tanoang o toâq anhia chiau crơng sang yỗn Yiang Sursĩ.
   Cớp cóq anhia sa‑âm án samoât samơi.

  6Clứng cũai dốq câu neq: “Ơ Yiang Sursĩ ơi!
   Sễq anhia satốh ŏ́c bốn sa‑ữi lứq ễn.
   Sễq anhia nhêng chu hếq cớp sarũiq táq hếq.”
  7Ma anhia khoiq yỗn pahỡm cứq sâng bũi hỡr clữi tễ cũai canŏ́h ca bữn sa‑ữi saro cớp blŏ́ng chong.

  8Ơ Yiang Sursĩ ơi! Toâq cứq padếh bếq,
   cứq bếq ien khễ, yuaq khoiq bữn anhia toâp bán kĩaq dũ ramứh.