50

Yiang Sursĩ Rablớh Dũ Náq Cũai

  1Yiang Sursĩ Sốt Toâr Lứq,
   án la Ncháu ca arô nheq tữh cũai tễ angia mandang loŏh toau toâq angia mandang pât.
  2Yiang Sursĩ aclaq ŏ́c poang tễ vil Si-ôn, la vil nêuq o lứq.

  3Yiang Sursĩ hái lứq toâq, ma án tỡ bữn sễng rangiac.
   Lứq bữn pla ũih blữ rêng lứq ỡt choâng moat án.
   Cớp mpễr án bữn cuyal rapuq phát rêng lứq tê.
  4Án arô paloŏng sarỡih cớp cốc cutễq nâi yỗn hữm máh ranáq án táq,
   bo án rablớh máh cũai proai án.
  5Án pai neq: “Cóq parỗm nheq máh cũai sang cứq, yỗn toâq pỡ cứq.
   Alới ki khoiq par‑ữq cớp cứq bo alới chiau sang.”
  6Chơ paloŏng pau atỡng tê, Yiang Sursĩ la tanoang o lứq,
   yuaq cutỗ Yiang Sursĩ toâp rablớh.

  7Yiang Sursĩ pai neq: “Máh proai cứq ơi!
   Anhia tamứng máh santoiq cứq pai.
  Ơ cũai I-sarel ơi! Cứq tếq anhia táq tỡ o.
   Cứq toâp la Yiang Sursĩ, la Yiang anhia sang.
  8Cứq tỡ bữn tếq anhia tễ crơng anhia chiau sang,
   tỡ la nhôp tễ crơng anhia dốq bốh chiau sang choâng moat cứq.
  9Cứq tỡ bữn yoc ễ bữn ntroŏq tỡ la mbễq tễ cuaq anhia,
  10yuaq túc ramứh charán tâng arưih,
   cớp máh charán cũai bán tâng muoi ngin anũol cóh la khong cứq nheq.
  11Cứq dáng máh chớm pâr tâng cóh,
   cớp dũ ramứh tamoong tâng ruang, ki khong cứq nheq.

  12“Khân cứq sâng panhieih, ki cứq tỡ bữn túh sễq tễ anhia,
   yuaq dũ ramứh tâng pưn manlôc nâi la khong cứq nheq.
  13Cứq cơi cha sâiq ntroŏq, tỡ la nguaiq aham mbễq tỡ?
   Lứq tỡ cỡn ngkíq.
  14Cóq anhia chiau sang dũ ramứh dŏq sa‑ỡn Yiang Sursĩ.
   Cớp cóq anhia táq puai máh ŏ́c anhia khoiq par‑ữq cớp án ca Sốt Toâr Lứq.
  15Toâq anhia ramóh túh coat, cóq anhia arô sễq tễ cứq.
   Chơ cứq lứq toâq chuai amoong anhia.
   Ngkíq anhia khễn cớp sa‑ỡn cứq.”

  16Ma Yiang Sursĩ pai chóq cũai loâi neq:
   “Mới bữn chớc ntrớu, ruaih loah máh ŏ́c cứq patâp,
   tỡ la táq ntỡng loah tễ máh santoiq cứq khoiq par‑ữq?
  17Lứq mới kêt máh ŏ́c cứq tếq mới,
   cớp tỡ ễq tamứng máh santoiq cứq patâp.
   Mới khoiq táh dŏq máh ŏ́c ki coah clĩ.
  18Toâq mới hữm cũai tutuoiq,
   ki mới pruam cớp alới.
  Cớp toâq mới hữm cũai táq tanghang,
   ki mới pruam táq machớng alới tê.

  19“Mới pruam loai níc santoiq sâuq.
   Cớp bỗq mới sarhống níc tễ ŏ́c ễ raphếq rathũ.
  20Mới apớt níc ŏ́c tỡ o chóq sễm ai mới bữm.
   Cớp mới voŏq tỡ o tễ alới hỡ.
  21Mới khoiq táq dũ ramứh ki,
   ma cứq tỡ bữn tabỗq ntrớu loâng.
  Ngkíq yuaq mới chanchớm cứq machớng mới tê.
   Ma sanua, cứq ễ tếq cớp pai mới bữn lôih lứq.

  22“Mới khoiq khlĩr Yiang Sursĩ,
   sanua cóq mới chanchớm tễ ŏ́c nâi.
  Khân tỡ bữn ngkíq,
   cứq lứq háq tỗ mới samoât cula háq tỗ charán tê, táq yỗn cỡt mễng,
   cớp tỡ bữn noau têq rachuai mới.
  23Cũai aléq ma sa‑ỡn cứq,
   ŏ́c sa‑ỡn ki cỡt samoât crơng chiau sang dŏq yám noap cứq.
  Nỡ‑ra, cứq lứq chuai amoong dũ náq cũai ca trĩh parnai cứq.”