52

Yiang Sursĩ Rablớh

  1Ơ cũai pla ơi! Yuaq nŏ́q mới achưng alư ranáq sâuq?
   Ŏ́c tanoang o tễ Yiang Sursĩ ỡt dũ sadâu tangái mantái níc.
  2Mới chanchớm ễ táq yỗn cũai canŏ́h chĩuq túh arức.
   Lieih mới samoât riang achũ lam,
   yuaq mới raphếq rathũ níc.
  3Mới kiar ranáq sâuq hỡn tễ ranáq o.
   Cớp mới kiar ŏ́c raphếq rathũ hỡn tễ ŏ́c pĩeiq.
  4Lieih mới pai aloŏh moang santoiq ntáng ahớr,
   cớp táq ntỡng ống ŏ́c lauq cớp ŏ́c phếq thũ.

  5Ngkíq Yiang Sursĩ táq mới mantái níc.
   Án âc aloŏh mới yỗn ỡt yơng tễ dống mới.
   Cớp án sadŏ́h mới aloŏh tễ ntốq cũai tamoong ỡt.
  6Tữ cũai tanoang o hữm ranáq nâi, ki alới sâng ngcŏh,
   cớp alới cacháng ayê ra‑ac dếh pai neq:
  7“Âu nhêng! Nâi la cũai tỡ ễq poâng Yiang Sursĩ,
   cớp tỡ ễq Yiang Sursĩ catáng ra‑óq.
  Ma án poâng cớp sa‑âm tâng sanốc ntữn án.
   Cớp án chuaq khâm râm tễ ranáq sâuq.”

  8Ma cứq samoât riang nỡm o‑li‑vê dáh tâng Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ.
   Cứq sa‑âm Yiang Sursĩ ca ayooq cứq mantái níc.
  9Yiang Sursĩ ơi! Cứq sa‑ỡn níc tễ dũ ranáq anhia khoiq táq.
   Cứq ngcuang tâng ramứh anhia.
  Ngkíq cứq pau atỡng chóq dũ náq ca puai anhia, yuaq anhia lứq o.