54

Wah Lač Akâo Klei Mgang Brei Mơ̆ng Phung Roh

Kơ khua phung mmuñ; hŏng đĭng brô̆. Klei Y-Đawit mtô mjuăt, hlăk phung Sip nao lač kơ Y-Sôl, “Amâo djŏ hĕ Y-Đawit đuĕ dăp hlăm phung hmei?”.
  1Ơ Aê Diê, bi mtlaih kâo hŏng anăn ih,
   leh anăn bi êdah kâo kpă hŏng klei myang ih.
  2Ơ Aê Diê, hmư̆ bĕ klei kâo wah lač;
   mđing knga kơ klei ƀăng êgei kâo blŭ.
  3Kyuadah phung tue kgŭ ngă kơ kâo,
   phung ƀai duah bi mdjiê kâo;
   diñu amâo mĭn kơ Aê Diê ôh. (Sêla)

  4Nĕ anei, Aê Diê jing pô đru kâo;
   Khua Yang jing pô krơ̆ng mngăt kâo.
  5Ñu srăng bi wĭt klei ƀai kơ phung roh kâo;
   hlăm klei sĭt suôr ih, Ơ Yêhôwa, bi rai phung anăn.

  6Kâo srăng myơr mnơ̆ng ngă yang hŏng klei čŏng čiăng kơ ih,
   kâo srăng bi mni kơ anăn ih, Ơ Yêhôwa,
   kyuadah ih jing jăk.
  7Kyuadah ih bi mtlaih kâo leh mơ̆ng jih klei rŭng răng,
   leh anăn ală kâo ƀuh leh klei kâo dưi hŏng phung roh kâo.