55

Câu Sễq Yuaq Bữn Yớu Cỡt Alia Bar Ploah

  1Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia pachêng cutũr tamứng santoiq cứq câu.
   Sễq anhia chỗi nguai tễ santoiq cứq cuclỗiq cucling.
  2Sễq anhia tamứng cớp ta‑ỡi cứq nứng.
   Cứq khoiq pê chơ chĩuq máh ŏ́c túh coat nâi.
  3Cứq sâng ngcŏh lứq toâq bữn cũai canứh ễ táq níc cứq.
   Alới dững atoâq ramứh túh coat pỡ cứq.
   Alới bubéq-bubưp cớp kêt cứq cỗ alới sâng nsóq mứt.

  4Mứt pahỡm cứq sâng a‑ĩ yarĩaq lứq.
   Cứq croŏq cớp clơng ngcŏh cuchĩt.
  5Cứq cangcoaih cỗ tễ sâng ngcŏh.
   Ŏ́c ngcŏh ki clũom pĩal tỗ cứq.
  6Cứq yoc ễ bữn khlap samoât chớm tariap, cớp ễ pâr yỗn vớt chíq,
   chơ bữn ỡt bân ntốq ien khễ ễn.
  7Chơ cứq ễ pâr yỗn yơng lứq, cớp ỡt rlu pỡ ntốq aiq ễn.
  8Cứq pỡq chuaq toâp ntốq ien campáng,
   tỡ bữn noâng cuyal cớp rapuq rasĩaq.
  9Ơ Ncháu ơi! Sễq anhia táq yỗn cũai loâi cỡt saria sarnớm cớp clu parnai bữm,
   yuaq cứq hữm tâng vil alới bữn moang cũai tachoât cớp ŏ́c sasrúc sâng.
  10Tangái cớp sadâu, máh ranáq sâuq lavíng mpễr vil ki,
   cớp tâng clống vil ki bữn moang ranáq carchĩt cớp ŏ́c túh arức.
  11Ranáq talốh pupứt bữn dũ ntốq.
   Ranáq ralôp cớp ranáq raphếq rathũ tỡ têq ratáh noâng tễ vil alới.

  12Khân bữn cũai par‑ũal ma sieu alíh cứq, ki cứq rơi chĩuq tanhĩr.
  Khân bữn cũai achỗn tỗ bữm, ki têq cứq viaq tễ án.
  13Ma mới la yớu cứq, án ca pruam táq ranáq parnơi cớp cứq,
   cỡt dếh cũai ratoi lứq cớp cứq.
  14Bo ki, hái cơi táq ntỡng parnai languat laham.
   Cớp hái sang toam Yiang Sursĩ tâng Dống Sang Toâr parnơi hỡ.

  15Sễq Yiang Sursĩ yỗn cũai ễ táq cứq cuchĩt nhũang toâq ngư alới cuchĩt.
  Sễq anhia táq yỗn alới satooh noâng tamoong tâng ntốq cũai cuchĩt ỡt.
   Yuaq ŏ́c sâuq ỡt tâng dống cớp tâng mứt pahỡm alới.

  16Ma cứq, ki cứq câu sễq tễ Yiang Sursĩ.
   Chơ Ncháu chuai cứq bữn vớt.
  17Pên tarưp, mandang toâng, cớp sadâu,
   la cứq cuclỗiq cucling cớp chuchỗr níc, cỗ sâng túh coat lứq.
   Ngkíq án tamứng sưong cứq.
  18Án chuai cứq yỗn ỡt ien khễ cớp bữn plot o tâng ntốq cứq rachíl,
   yuaq cũai rachíl ratáq cớp cứq, ki clứng lứq.
  19Yiang Sursĩ lứq cỡt sốt mantái níc.
  Án tamứng sưong cứq,
   cớp án táq yỗn cũai rachíl cứq cỡt pê,
   yuaq cũai ki tỡ ễq táh máh ngê alới bữm,
   cớp alới tỡ bữn ngcŏh Yiang Sursĩ.

  20Yớu ca ratoi cớp cứq tễ nhũang,
   sanua án chíl yớu án bữm.
   Án tỡ bữn táq puai noâng máh santoiq án khoiq par‑ữq tễ nhũang.
  21Santoiq án ki ngiam clữi dỡq khĩal,
   ma tâng mứt pahỡm án ki rachíl ratáq níc.
  Santoiq án bũi, ễm ễ tamứng,
   ma tâng clống santoiq ki cỡt ariang pla dau bớc lứq.

  22Cóq anhia chiau máh ŏ́c ntâng trantráq pỡ Yiang Sursĩ.
   Ngkíq án lứq acŏ́q chuai anhia.
   Án tỡ nai yỗn cũai tanoang o cỡt pê.

  23Ơ Yiang Sursĩ ơi! Lứq anhia dững alới ca cachĩt cũai
   cớp táq ntỡng lauq chu pống sarloac.
   Alới ki la cũai ca táq yỗn aham yớu tahóc cớp tũn apớt yớu.
  Alới tamoong la tỡ bữn sốt clũiq.
   Ma cứq, ki cứq puai rangứh anhia toâp.