56

Xin CHÚA Giải Cứu và Bày Tỏ Lòng Tin Cậy CHÚA

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi dân Phi-li-tin bắt ông ở Gát

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Bồ Câu Yên Lặng Ở Cây Sồi Phương Xa”

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin thương xót con, vì người ta muốn nuốt chửng con;
  Hằng ngày họ cứ gây sự và hà hiếp con.
  2Kẻ thù của con cứ đòi ăn tươi nuốt sống con suốt ngày;
  Nhiều kẻ có quyền thế muốn tấn công con.
  3Mỗi khi con lo sợ,
  Con đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài.

  4Trong Ðức Chúa Trời, tôi ca ngợi lời Ngài;
  Nơi Ðức Chúa Trời, tôi đặt trọn niềm tin;
  Tôi sẽ không sợ hãi;
  Loài người làm chi tôi được?

  5Suốt ngày họ cứ xuyên tạc và bóp méo lời con;
  Họ luôn luôn nghĩ cách hại con.
  6Họ tạo sự bài bác;
  Họ ngấm ngầm phá hoại;
  Họ rình rập các bước con hầu chờ dịp lấy mạng con.
  7Họ có thể nhờ gian ác mình mà tránh khỏi bị phạt sao?
  Ðức Chúa Trời ôi, xin nổi thịnh nộ lên và trừng phạt họ.

  8Ngài đã dõi theo những bước lang thang trốn tránh của con;
  Xin để nước mắt con trong ve của Ngài;
  Nước mắt con chẳng đã được ghi vào sách của Ngài sao?
  9Những kẻ thù của con sẽ bỏ đi trong ngày con kêu cầu;
  Con biết rõ điều đó, vì Ðức Chúa Trời binh vực con.

  10Trong Ðức Chúa Trời, tôi ca ngợi lời Ngài;
  Trong CHÚA, tôi ca ngợi lời Ngài;
  11Nơi Ðức Chúa Trời, tôi đặt trọn niềm tin;
  Tôi sẽ không sợ hãi;
  Loài người làm chi tôi được?

  12Ðức Chúa Trời ôi, con sẽ làm những gì con đã thệ nguyện;
  Con sẽ dâng của lễ tạ ơn Ngài.
  13Há chẳng phải Ngài đã giải cứu linh hồn con khỏi chết,
  Khiến chân con không bị vấp ngã,
  Ðể con có thể bước đi trước mặt Ðức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống sao?