56

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

Theo điệu "Bồ câu trên cây sồi xa xôi"

Khi bị dân Phi-li-tin cầm chân trong đất Gát

1Chúa Hằng Hữu, xin Ngài thương xót,
Kẻ thù nhe nanh vuốt hại con,
Hằng ngày họ đàn áp, gây xung đột.
2Họ ngăm đe cắn nuốt suốt ngày,
Kéo quân ra hung hãn tiến công.
3Nhưng con quyết vững lòng tin Chúa,
Giữa những cơn khủng bố kinh hồn.
4Con nương cậy Chúa, cứ ca ngợi thánh ngôn,
Tin tưởng Ngài, không hề lo sợ
'Con người bằng xương thịt sẽ làm gì tôi?'
5Suốt ngày họ bắt bẻ từng lời,
Vắt óc tìm phương kế hại con.
6Họ rình rập bên đường phục kích,
Để xô con vào hố diệt vong.
7Tưởng mình sẽ thoát lưới trời,
Nhưng Thượng Đế ơi,
Xin trừng phạt họ thật công minh.
8Khi con xê dịch, Chúa liền theo dõi
Nước mắt con Chúa đựng trong bình,
Từng chi tiết được Ngài ghi vào sổ.
9Ngày nào con xin ân cứu độ,
Kẻ thù lập tức bị đẩy lui;
Do đó con biết rõ
Con được Chúa là Bạn thân.
10Tôi ca ngợi Chúa Trời Hằng Hữu,
Tôi ca ngợi Thượng Đế,
Tôi ca ngợi lời của Chân Thần,
11Tin tưởng Chúa, không cần lo sợ,
Người trần thế sẽ làm gì tôi?
12Thượng Đế ôi!
Con không quên những lời con hứa nguyện,
Xin dâng lên tế lễ tạ ân;
13Vì Chúa giải thoát con khỏi tay tử thần,
Giữ chân con khỏi ngã,
Cho con vững bước trước mặt Ngài
Tiến mãi trên sinh lộ vinh quang.