57

Mbơh Sơm Dăn Vơh Vơl Kơl Koh Dong Yor Phung Ƀư Mhĭk

 Nau mprơ di ma bâr Altaset nau mprơ ơm Y-David Miktam du krap tâm trôm lu Y-Sôl tĭng păng
1Yô̆ an ma gâp ơ Brah Ndu, yô̆ an ma gâp.
 Yorlah huêng gâp krap tâm may
 Nanê̆, gâp gŭ krap tâm dâng năr may  Ăn tât nar nau mhĭk rlau lôch.
2Gâp mra kuăl vơh vơl ma Brah Ndu nơm kalơ lơn
 Brah Ndu nơm ho ƀư jêh lĕ rngôch nau dơi jêng da dê
3Păng mra njuăl ma gâp nau tâm rklaih tă bơh trôk, tơ lah geh nơm uch rvăn gâp, mâu lah soai rak gâp.
 Brah Ndu mra njuăl nau ueh Păng jêh ri nau nanê̆ Păng
4Huêng gâp gŭ tâm nklang phung yau mur
 Gâp gŭ bêch tâm nklang phung hok mpiăt unh
 Ta nklang bunuyh geh sêk tâm ban ma tak jêh ri hăr
 Jêh ri mpiăt khân păng jêng tâm ban ma du mlâm đao gưm hơr ngăn.
5Ơ Brah Ndu ăn may geh nau n'hao prêh lơn kalơ trôk
 Ăn nau chrêk rmah may gŭ ta kalơ lĕ neh ntu.
6Khân păng kuyh ntu jru ta năp gâp.
 Huêng gâp klach jêh ri prah, khân păng kuih ntu jru ta năp gâp. Khân păng nơm tup jêh tâm ntu nây (Sêla)
7Ơ Brah Ndu, nuih n'hâm gâp nâp rjăp jêh, nuih n'hâm gâp nâp rjăp jêh. gâp mra mprơ, di ngăn, gâp mra mprơ ma nau tâm rnê
8Ơ, nau chrêk rmah gâp, kah rngăl hom,
 Kah rngăl hom may ơ nung adjơl jêh ri bro
 Gâp nơm mra kah rngăl ơm lĕ.
9Ơ Kôranh Brah, gâp mra tâm rnê ma may tâm phung ƀon lan
 Mprơ tâm rnê ma Brah Ndu tâm lĕ n'gor bri
10Yorlah nau ueh may hao tât ta kalơ trôk
 Jêh ri nau nanê̆ may hao tât tâm ndâr tŭk.
11Ơ Brah Ndu ăn may geh nau n'hao prêh lơn ma trôk.
 Ăn nau chrêk rmah may gŭ ta kalơ lĕ neh ntu.