57

Xin CHÚA Giữ Gìn Ðể Khỏi Bị Bắt

Thơ của Ða-vít

Cảm tác trong ngày ông chạy trốn Sau-lơ và ẩn núp trong hang núi

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”

  1Xin thương xót con, Ðức Chúa Trời ôi, xin thương xót con,
  Vì linh hồn con tin cậy Ngài;
  Thật vậy, con nương náu mình dưới bóng của cánh Ngài cho đến khi những cơn hủy diệt đã qua.
  2Tôi sẽ kêu cầu với Ðức Chúa Trời Tối Cao,
  Tôi kêu cầu với Ðức Chúa Trời, Ðấng thực hiện ý định của Ngài cho tôi.
  3Từ trời, Ngài ban ơn và cứu giúp tôi;
  Ngài làm cho những kẻ giày đạp tôi phải hổ thẹn. (Sê-la)
  Ðức Chúa Trời sẽ thể hiện tình thương và đức thành tín của Ngài.

  4Linh hồn tôi ở giữa một bầy sư tử;
  Tôi nằm giữa những kẻ hung dữ như lửa chực thiêu đốt,
  Những kẻ có răng như giáo mác và tên nhọn,
  Và lưỡi chúng sắc bén như gươm đao.

  5Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao trên khắp trời!
  Nguyện vinh hiển của Ngài luôn trỗi cao trên khắp đất!

  6Chúng đã giăng lưới để đón bắt các bước chân con;
  Khiến linh hồn con phải cúi xuống lo âu;
  Chúng đã đào hầm đằng trước con;
  Nhưng chúng đã bị sa ngay vào giữa hầm đó! (Sê-la)
  7Lòng con vững rồi, Ðức Chúa Trời ôi, lòng con vững rồi;
  Con sẽ ca hát, thật vậy, con sẽ ca hát chúc tụng Ngài.
  8Hỡi linh hồn ta, hãy thức dậy!
  Hỡi đàn lia và hạc cầm, hãy trỗi lên!
  Tôi sẽ thức dậy từ lúc bình minh để ca ngợi Ngài!

  9Chúa ôi, con sẽ cảm tạ Ngài giữa mọi người;
  Con sẽ hát ca tôn ngợi Ngài giữa các dân,
  10Vì tình thương của Ngài cao đến tận trời,
  Ðức thành tín của Ngài vượt quá các tầng mây.
  11Ðức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài được tôn cao trên khắp trời!
  Nguyện vinh hiển của Ngài luôn trỗi cao trên khắp đất!