58

Xin CHÚA Phạt Kẻ Ác

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”

  1Hỡi những người quyền thế, khi các người im lặng, các người có thể nói lên được lẽ công bình sao?
  Hỡi con cái loài người, các người có thể phán đoán cách chính trực được sao?
  2Không, trong lòng các người toan tính điều bất chính;
  Các người ra tay thực hiện những việc bạo tàn trên đất.

  3Kẻ ác sai lầm từ trong tử cung;
  Chúng sai lạc từ khi lọt lòng mẹ,
  Vừa biết nói, chúng đã biết nói dối rồi.
  4Chúng có nọc độc như nọc của rắn độc;
  Giống như rắn hổ mang, tuy có lỗ tai nhưng hoàn toàn điếc đặc,
  5Vì thế chúng chẳng nghe được tiếng của người dụ rắn,
  Dù người ấy tạo ra âm thanh quyến rũ đến thế nào.

  6Ðức Chúa Trời ôi, xin bẻ gãy răng trong miệng chúng.
  Lạy CHÚA, xin bẻ gãy những răng nanh của các sư tử tơ.
  7Xin làm cho chúng bị đùa đi như nước chảy;
  Khi chúng giương cung nhắm bắn,
  Nguyện các mũi tên đó trở nên như bị chặt đứt từng khúc.
  8Nguyện chúng sẽ như con ốc sên bị tan đi;
  Như thai sảo của phụ nữ, không hề thấy ánh sáng mặt trời.
  9Như ngọn lửa của cọng gai, tàn lụi trước khi đụng đáy nồi,
  Ngài dùng cơn lốc đùa chúng đi,
  Bất kể cọng còn xanh hay còn đang cháy.

  10Người ngay lành sẽ vui mừng khi thấy được báo trả;
  Người ấy sẽ rửa chân mình trong máu của kẻ ác.
  11Bấy giờ người ta sẽ nói rằng,
  “Quả thật, có phần thưởng cho người ngay lành;
  Quả thật, có Ðức Chúa Trời đang đoán xét thế gian.”