59

Xin CHÚA Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi Sau-lơ sai thủ hạ đến canh nhà để giết ông

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Xin Ðừng Hủy Diệt”

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin giải cứu con khỏi kẻ thù của con;
  Xin bảo vệ con khỏi những kẻ nổi lên chống lại con;
  2Xin giải cứu con khỏi những kẻ hay gây ra tội ác;
  Xin cứu thoát con khỏi tay quân khát máu giết người.
  3Vì kìa, chúng đang rình rập để hại mạng sống con;
  Ðức Chúa Trời ôi, quân hung bạo đang chực tấn công con;
  Chẳng phải vì con đã vi phạm điều gì hoặc có lầm lỗi gì.
  4Mặc dù con không có lỗi gì, chúng vẫn cứ xáp lại đánh con;
  Xin trỗi dậy cứu giúp con và đoái xem tình cảnh của con.

  5Xin Ngài, CHÚA ôi, Ðức Chúa Trời của các đạo quân và Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, trỗi dậy để đoán phạt các dân;
  Xin Ngài đừng thương xót những kẻ phản bội gian ác. (Sê-la)

  6Chiều tối, chúng trở lại và tru như chó,
  Rồi đi vòng quanh khắp thành.
  7Kìa, miệng chúng buông ra những lời nguyền rủa;
  Môi chúng nguy hiểm tựa lưỡi gươm,
  Vì chúng nói rằng, “Có ai nghe đâu?”

  8Nhưng CHÚA ôi, Ngài sẽ cười chúng;
  Ngài sẽ nhạo cười mọi dân.
  9Sức Mạnh của con ôi, con trông đợi Ngài.
  Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là thành trì kiên cố của con.
  10Ðức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con sẽ đến gặp con;
  Ðức Chúa Trời sẽ cho con thấy rõ số phận quân thù của con.

  11Xin đừng giết chúng, kẻo dân tộc con sẽ quên đi chăng;
  Nhưng xin dùng quyền năng của Ngài làm cho chúng bị tản lạc và hoàn toàn sụp đổ, ôi lạy
  Chúa, thuẫn khiên của con.
  12Do tội của miệng chúng và những lời của môi chúng nói ra,
  Nguyện chúng bị mắc tội vì lời kiêu ngạo của chúng,
  Vì những lời nguyền rủa và những lời dối trá chúng đã nói,
  13Cầu xin Ngài nổi thịnh nộ và tiêu diệt chúng.
  Xin tiêu diệt chúng để chúng không còn nữa,
  Ðể thiên hạ ở những nơi tận cùng trái đất biết rằng Ðức Chúa Trời đang trị vì trong Gia-cốp. (Sê-la)

  14Ðến chiều tối, chúng trở lại và tru như chó;
  Sau đó chúng đi vòng quanh khắp thành.
  15Chúng cứ đi lên đi xuống để kiếm thức ăn,
  Và gầm gừ nếu không được no bụng.

  16Nhưng về phần con, con sẽ ca ngợi quyền năng của Ngài;
  Sáng sớm, con sẽ lớn tiếng ca ngợi ơn thương xót của Ngài,
  Vì Ngài là thành trì kiên cố của con,
  Nơi con nương náu trong ngày hoạn nạn.
  17Sức Mạnh của con ôi, con sẽ hát ca chúc tụng Ngài,
  Vì Ðức Chúa Trời là thành trì kiên cố của con,
  Và là Ðức Chúa Trời giàu lòng thương xót của con.