59

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng - Theo điệu "Đừng hủy diệt" Khi Sau-lơ sai người vây nhà để giết Đa-vít

1Thưa Thượng Đế,
Xin giải thoát con khỏi tay quân thù,
Bảo vệ con giữa bọn người chống nghịch.
2Xin cứu con khỏi phường gian ngoa,
Và lũ khát máu bạo tàn.
3Thưa Chúa Hằng Hữu,
Họ phục kích, rình rập,
Tụ tập những người hung dữ đế giết hại con,
Không phải vì con làm điều phạm pháp.
4Dù con không có lỗi, họ vẫn xông tới tiến công.
Xin Chúa tỉnh thức, sẵn sàng phù hộ và tra xét.
5Thưa Đấng Hằng Hữu,
Chúa vạn quân, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên,
Xin chỗi dậy trừng phạt các dân,
Đừng bỏ qua kẻ vô đạo bạo tàn.
6Đến chiều, họ quay lại, gầm gừ như chó,
Hùng hổ kéo quanh thành,
7Miệng chửi rủa, lưỡi thè như gươm dáo,
Vì họ bảo: Có ai nghe đâu nào!
8Nhưng Chúa Hằng Hữu nhạo cười họ,
Ngài chế giễu các dân tộc.
9Chúa là sức mạnh con,
Con sẽ trông đợi Ngài,
Đấng Tạo hóa là pháo đài kiên cố.
10Thượng Đế đón con vào vòng tay từ ái,
Cho con vui mừng thấy số phận người hại con.
11Thưa Chúa, là cái thuẫn phù hộ,
Xin đừng giết họ, e nhân dân quên bài học,
Xin dùng quyền năng phân tán, đánh đổ.
12Tội của miệng họ là cái lưỡi xảo quyệt,
Xin cho họ mắc bẫy kiêu căng,
Vì lời nguyền rủa và dối gạt.
13Xin hủy phá trong cơn thịnh nộ,
Xóa bôi họ trên mặt địa cầu,
Cho họ biết Thượng Đế trị vì Gia-cốp,
Và thống lĩnh khắp càn khôn.
14Đến chiều, họ quay lại, gầm gừ như chó,
Hùng hổ kéo quanh thành,
15Sục sạo tìm mồi đây đó,
Rình suốt đêm vì bụng chưa no.
16Nhưng con sẽ ca ngợi sức mạnh Chúa,
Buổi sáng, con sẽ hát vang,
Đề cao lòng thương xót của Ngài.
Chúa là chiến lũy kiên cố,
Bảo vệ con trong ngày khủng bố.
17Thần mạnh sức, con ca ngợi Ngài,
Đấng Tạo hóa là chiến lũy con,
Là Thượng Đế đầy lòng thương xót.