60

Câu Sễq Yỗn Chuai Tễ Cũai Par‑ũal

  1Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia khoiq táh hếq cớp táq yỗn tỗp hếq cỡt pê tháng.
  Anhia khoiq cutâu mứt chóq tỗp hếq.
   Ma sanua, sễq anhia chuai tỗp hếq yỗn bữn píh chu loah.
  2Anhia táq yỗn cốc cutễq cacưt cớp phang pacháh.
   Sanua, sễq anhia atức palĩ loah cutễq ki yỗn li,
   yuaq cutễq ntôm ễ pacháh nheq.
  3Anhia khoiq táq yỗn máh cũai proai anhia ramóh túh coat.
   Hếq cỡt samoât cũai bũl blŏ́ng sarín sarêu chu nâi chu ki.
  4Anhia khoiq sưoq máh cũai yám noap anhia,
   yỗn alới viaq vớt tễ ŏ́c cuchĩt.
  5Sễq anhia chuai amoong hếq nhơ tễ chớc anhia,
   yỗn dũ náq cũai anhia ayooq têq bữn tamoong.
   Cớp sễq anhia ta‑ỡi santoiq hếq câu.

  6Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ tễ Dống Sang Toâr án neq:
   “Yuaq cứq khoiq chíl riap, ngkíq cứq cayoah cruang Se-kem,
   cớp tampễq avúng Sucôt yỗn máh proai cứq.
  7Cruang Ki-liat cỡt khong cứq.
   Máh cũai proai Ma-nasê la khong cứq tê.
   Ep-ra-im la samoât muoc tac tâng plỡ cứq.
   Cớp Yuda la samoât muoi ntreh ralỡng táq tếc cứq cỡt sốt nheq.
  8Cruang Mô-ap cỡt samoât cuban dỡq cứq ariau yỗn cỡt bráh.
   Cứq voang cỡp cứq tâng cruang Ê-dôm,
   táq tếc cứq ndỡm cruang ki.
   Cứq triau cupo cỗ cứq khoiq riap cũai Phi-li-tin.”

  9Ơ Yiang Sursĩ ơi! Noau têq dững cứq pỡq chu vil bữn viang khâm catáng ra‑óq ki?
   Noau têq ayông cứq pỡq chu cruang Ê-dôm?
  10Ơ Yiang Sursĩ ơi! Anhia khoiq táh tỗp hếq tỡ?
   Cớp anhia tỡ ễq pỡq rachíl noâng cớp tỗp tahan hếq tỡ?
  11Sễq anhia chuai hếq yỗn bữn bán rêng dŏq rachíl cớp cũai ễ táq hếq,
   yuaq tễ ranáq cũai rachuai, ki tỡ bữn kia ntrớu yỗn tỗp hếq.
  12Nhơ tễ Yiang Sursĩ toâp,
   ngkíq hếq bữn chíl riap máh cũai ễ táq hếq.
   Cớp cutỗ Yiang Sursĩ toâp tĩn sarúq máh cũai ễ chíl hếq.