61

Lòng Tin Quyết vào Sự Bảo Vệ của CHÚA

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin nghe tiếng kêu cầu của con;
  Xin lắng nghe lời cầu nguyện của con.
  2Từ nơi xa xôi ở tận cùng trái đất, con kêu cầu Ngài,
  Lòng con bị choáng ngợp vì biết bao nỗi lo sợ,
  Xin dẫn đưa con đến một vầng đá cao lớn hơn con,
  3Vì Ngài là nơi ẩn náu của con,
  Một pháo tháp vững chắc để con đối phó với quân thù.
  4Con sẽ ở trong nhà Ngài mãi mãi;
  Con tin cậy vào sự che chở dưới bóng của cánh Ngài. (Sê-la)
  5Ðức Chúa Trời ôi, vì Ngài đã nghe lời hứa nguyện của con;
  Ngài đã ban cho con cơ nghiệp dành cho những ai kính sợ danh Ngài.

  6Cầu xin Ngài gia tăng tuổi thọ cho vua;
  Xin cho những năm của đời người kéo dài qua nhiều thế hệ.
  7Nguyện người sẽ ở trước mặt Ðức Chúa Trời mãi mãi;
  Cầu xin Ngài ban tình thương và sự thật để bảo vệ người.

  8Con sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi;
  Con sẽ giữ trọn những gì con đã hứa nguyện mỗi ngày.