62

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng: cho Gia Đức Thu

1Linh hồn con chỉ tìm được an nghỉ trong Chúa,
Ngài là cội nguồn sự cứu rỗi con.
2Chỉ có Chúa là Tảng Đá, Đấng bảo vệ và giải cứu,
Con sẽ không bị rúng động nhiều.
3Các anh còn bày quỷ kế hại người bao lâu nữa?
Cùng nhau ra tay đánh hạ người lành
Sập xuống như bức tường xiêu vẹo,
Như hàng dậu đổ ngửa nghiêng.
4Họ hội nghị để lật đổ người thiện hảo,
Thích dối gạt: ngoài miệng chúc phước
Nhưng trong lòng âm thầm rủa sả.
5Hồn ta hỡi, cứ an nhiên chờ đợi,
Hy vọng ta khởi nguồn từ Chúa.
6Ngài là Tảng Đá, Nguồn cứu rỗi,
Là thành lũy kiên cố của tôi,
Tôi sẽ chẳng bao giờ nao núng.
7Chỉ một mình Chúa, là Thần giải phóng,
Và đem lại vinh quang;
Ngài là Tảng Đá bất di bất dịch,
Là nơi trú ẩn an toàn.
8Nhân dân hỡi, tin cậy Ngài mãi mãi!
Trút lòng ra, tâm sự với Ngài!
Chúa là nơi trú ẩn của nhân dân.
9,10Người cùng đinh chẳng khác nào gió thoảng,
Giới thượng lưu cũng chỉ là ảo mộng,
Đặt lên cân, tất cả nhẹ hơn lông hồng.
Đừng ỷ lại việc tống tiền, trộm cắp,
Dù thu tiền như nước, cũng trắng tay
11Một lần Thượng Đế đã phán dạy,
Hai lần tôi nghe được tận tai:
Uy quyền thuộc về Thượng Đế.
12Chúa là Đấng nhân từ,
Thưởng phạt mọi người cách công minh