62

Chỉ nên nhờ cậy Thượng Đế

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Giê-đu-thun”. Bài ca của Đa-vít.

  1Tôi tìm được sự an nghỉ trong Thượng Đế;
   chỉ một mình Ngài có thể cứu tôi.
  2Ngài là khối đá và là sự cứu rỗi tôi.
  Ngài là Đấng bảo vệ tôi;
   tôi sẽ không bao giờ bị đánh bại.
  3Các ngươi sẽ tấn công ta cho đến chừng nào?
  Tất cả các ngươi sẽ tìm giết ta sao?
  Ta giống như vách nghiêng
   hay một hàng rào sắp sập.
  4Các ngươi âm mưu khiến xô ta ngã.
   Các ngươi thích đặt điều nói dối về ta.
  Ngoài miệng thì nói ngon ngọt,
   mà trong lòng thì nguyền rủa ta.
  Xê-la
  5Tôi tìm được sự an nghỉ nơi Thượng Đế;
   chỉ một mình Ngài ban cho tôi hi vọng.
  6Ngài là khối đá và là sự cứu rỗi tôi.
  Ngài là Đấng bảo vệ tôi;
   tôi sẽ không khi nào bị đánh bại.
  7Vinh dự tôi và vinh hiển tôi đến từ Thượng Đế.
   Ngài là khối đá vững mạnh và là nơi che chở tôi.
  8Hỡi muôn dân, hãy luôn luôn tin cậy nơi Chúa.
  Hãy trút hết tâm sự mình với Ngài,
   vì Thượng Đế là nguồn che chở của chúng tôi.
  Xê-la
  9Người hạ lưu chỉ như hơi thở,
   còn kẻ thượng lưu chỉ là giả dối.
  Để lên cân, chúng chổng lên;
   chung nhau lại, chúng giống hơi thở.
  10Đừng ỷ vào sức mạnh.
   Trộm cắp cũng vô ích.
  Dù ngươi giàu sang đến đâu,
   cũng đừng ỷ lại vào của cải.
  11Thượng Đế đã phán một lần;
   lỗ tai tôi lại nghe nhiều lần:
  Thượng Đế rất quyền năng.
  12Thượng Đế là Đấng yêu thương.
  Ngài báo trả mỗi người theo việc họ làm.