65

Klei Bi Mni Hơêč Hmưi kơ Aê Diê

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit. Klei mmuñ.
  1Ơ Aê Diê, ih năng kơ hmei bi mni hlăm ƀuôn Siôn;
   leh anăn hmei srăng bi sĭt klei hmei ƀuăn leh kơ ih.
  2Ơ pô dôk hmư̆ klei wah lač!
   Jih jang mnuih srăng nao kơ ih.
  3Tơdah klei wê hmei dưi hŏng hmei,
   ih pap brei klei soh anăn.
  4Jăk mơak yơh pô ih ruah leh anăn brei gơ̆ nao giăm ih,
   čiăng brei gơ̆ dôk hlăm wăl sang ih!
  Hmei srăng trei hŏng klei jăk sang ih,
   sang yang doh jăk ih.

  5Hŏng bruă yuôm bhăn ih lŏ wĭt lač kơ hmei hŏng klei kpă ênô.
   Ơ Aê Diê, pô bi mtlaih hmei.
  Ih jing klei knang kơ jih jang phung dôk ti knhal lăn ala,
   wăt kơ phung dôk ti êa ksĭ kbưi hĭn.
  6Ih jing pô bi kjăp jih jang čư̆ hŏng klei ktang ih,
   ih hyuă ih pô hŏng klei myang.
  7Ih ghă klei êa ksĭ grêñ,
   brei êa poh yă amâo lŏ bi ênai ôh,
   leh anăn klei hao hao phung ƀuôn sang dôk kriêp.
  8Snăn phung dôk ti knhal lăn ala
   mâo klei huĭ kơ klei bi knăl yuôm bhăn ih.
  Ih brei mmông ang dar leh anăn mmông yang hruê lĕ
   ur driâo hơ̆k mơak.

  9Ih hriê čhưn kơ lăn ala, leh anăn ih krih êa kơ ñu,
   ih brei gơ̆ jing mdrŏng;
  hnoh êa Aê Diê bŏ hŏng êa;
   ih brei mdiê kơ diñu,
   kyuadah ih mkra leh lăn ala brei čăt mnơ̆ng anăn.
  10Ih krih êa ti klông wăng kai,
   ih bi msah lăn,
  ih bi êun gơ̆ hŏng êa hjan,
   leh anăn brei mnơ̆ng čăt.
  11Ti tuč thŭn hmei wiă boh jăk ih brei êbeh dlai;
   grăp anôk ih nao mâo boh tŭ dưn.
  12Anôk rơ̆k mda hlăm kdrăn tač bŏ hŏng mnơ̆ng;
   leh anăn kbuôn bŏ hŏng klei hơ̆k mơak.
  13Kdrăn rơ̆k mda bŏ hŏng biăp,
   leh anăn tlung mprăp bi siam hŏng lu mdiê;
   diñu ur hơ̆k mmuñ mđrăm mbĭt.