67

Klei Mmuñ Bi Mni kơ Aê Diê

Kơ khua phung mmuñ; hŏng brô̆. Klei mmuñ hđăp. Klei mmuñ.
  1Akâo kơ Aê Diê pap kơ hmei leh anăn brei klei jăk jĭn kơ hmei,
   brei ƀô̆ mta ñu mtrang kơ hmei, (Sêla)
  2čiăng kơ arăng dưi thâo kral êlan ih ti lăn ala anei,
   leh anăn jih jang phung găp djuê mnuih thâo kral klei myang ih bi mtlaih
  3Brei phung ƀuôn sang bi mni kơ ih, Ơ Aê Diê;
   brei jih jang phung ƀuôn sang bi mni kơ ih.
  4Brei phung găp djuê mnuih mâo klei mơak leh anăn mmuñ hŏng klei hơ̆k,
   kyuadah ih phat kđi phung ƀuôn sang hŏng klei kpă
   leh anăn atăt gai phung găp djuê mnuih ti lăn ala. (Sêla)
  5Brei phung ƀuôn sang bi mni kơ ih, Ơ Aê Diê;
   brei jih jang phung ƀuôn sang bi mni kơ ih.
  6Lăn ala brei leh boh ñu;
   Aê Diê, Aê Diê hmei brei klei jăk jĭn kơ hmei.
  7Aê Diê brei klei jăk jĭn kơ hmei,
   brei jih jang dôk ti knhal lăn ala huĭ mpŭ kơ ñu.