68

Ðức Chúa Trời của Nơi Thánh

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Nguyện Ðức Chúa Trời trỗi dậy;
  Nguyện những kẻ chống nghịch Ngài phải tản lạc;
  Nguyện những kẻ ghét Ngài phải chạy trốn trước mặt Ngài.
  2Như khói bị tan biến thể nào,
  Nguyện chúng cũng bị tan đi thể ấy;
  Như sáp bị tan chảy trước ngọn lửa thể nào,
  Nguyện những kẻ ác cũng bị diệt mất trước mặt Ðức Chúa Trời thể ấy.
  3Nguyện những người ngay lành sẽ hân hoan và vui vẻ trước mặt Ðức Chúa Trời;
  Thật vậy, nguyện họ sẽ vui vẻ và mừng rỡ.

  4Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời;
  Hãy hát ca chúc tụng danh Ngài;
  Khá tôn ngợi Ðấng cỡi trên các tầng mây;
  Danh Ngài là CHÚA;
  Khá reo vui trước mặt Ngài.
  5Cha của kẻ mồ côi,
  Ðấng binh vực người góa bụa,
  Chính là Ðức Chúa Trời,
  Ðấng ngự trong nơi thánh của Ngài.
  6Ðức Chúa Trời là Ðấng làm cho kẻ cô đơn có mái ấm gia đình;
  Ngài dẫn đưa những kẻ bị tù đày đến nơi sung mãn;
  Còn những kẻ bội nghịch phải ở trong xứ khô cằn.

  7Ðức Chúa Trời ôi, khi Ngài đi ra trước mặt con dân Ngài,
  Khi Ngài đi ngang qua sa mạc, (Sê-la)
  8Ðất rúng động, các tầng trời ào ạt đổ cơn mưa,
  Trước mặt Ðức Chúa Trời, Thần của Núi Si-nai,
  Trước mặt Ðức Chúa Trời, Thần của I-sơ-ra-ên.
  9Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã ban mưa xuống cách dồi dào,
  Khi sản nghiệp của Ngài bị khô cằn, Ngài đã bồi bổ nó lại.
  10Con dân Ngài đã định cư trong sản nghiệp đó;
  Ðức Chúa Trời ôi, do lòng tốt của Ngài, Ngài đã chu cấp cho những người nghèo khó.

  11Khi Chúa ban lệnh,
  Những kẻ loan truyền tin mừng ra đi đông vô số;
  Họ báo rằng,
  12“Các vua của các đạo quân đã bỏ chạy. Tất cả đã chạy trốn.”
  Những phụ nữ ở nhà đều sẽ được chia các chiến lợi phẩm,
  13Dù họ chỉ nằm nghỉ ở giữa các trại quân.
  Kìa họ trông giống như những cánh bồ câu bọc bạc,
  Với bộ lông như vàng ròng lóng lánh.
  14Khi Ðấng Toàn Năng đánh văng các vua trong xứ,
  Thật giống như tuyết rơi ở Xanh-môn.

  15Núi Ba-san là núi của Ðức Chúa Trời;
  Rặng Núi Ba-san quả có nhiều đỉnh cao chót vót.
  16Hỡi những rặng núi cao có nhiều đỉnh,
  Tại sao các ngươi ganh tị với ngọn núi Ðức Chúa Trời đã chọn để làm nơi Ngài ngự?
  Thật vậy, CHÚA sẽ ngự tại đó đến đời đời.

  17Các xe chiến mã của Ðức Chúa Trời nhiều đến hằng vạn, thật là hằng ngàn và hằng vạn;
  Chúa từ Si-nai đến ngự vào nơi thánh của Ngài ở giữa chúng.
  18Ngài đã lên nơi cao,
  Ngài dẫn theo đoàn tù binh bị bắt đem đi lưu đày;
  Ngài đã nhận những lễ vật của loài người,
  Ngay cả những lễ vật của những kẻ bội nghịch,
  Ðể chứng tỏ rằng CHÚA Ðức Chúa Trời cũng ở với chúng ta tại đó.
  19Tôn ngợi Chúa, Ðấng hằng ngày mang lấy chúng ta;
  Ðức Chúa Trời là Ðấng Giải Cứu chúng ta. (Sê-la)
  20Ðức Chúa Trời của chúng ta là Ðức Chúa Trời giải cứu;
  Nhờ CHÚA Hằng Hữu, chúng ta được thoát chết.

  21Chắc chắn Ðức Chúa Trời sẽ đạp nát đầu kẻ thù của Ngài,
  Tức đầu tóc của những kẻ cứ miệt mài trong tội ác.
  22Chúa phán, “Từ Ba-san, Ta sẽ đem chúng về;
  Từ các đại dương sâu thẳm, Ta sẽ mang chúng về,
  23Ðể các ngươi có thể giẫm chân trên máu kẻ thù của mình,
  Ngay cả lưỡi của chó các ngươi cũng sẽ được phần trên quân thù của các ngươi.”

  24Ðức Chúa Trời ôi, ước chi mọi người sẽ chứng kiến lễ nghinh rước Ngài,
  Tức lễ nghinh rước Ðức Chúa Trời của con, Vua của con, vào trong đền thánh.
  25Ca đoàn đi trước ngợi ca, ban nhạc theo sau trỗi nhạc,
  Ở giữa là đoàn thiếu nữ đánh trống lục lạc nhịp nhàng.
  26Hãy chúc tụng Ðức Chúa Trời giữa những đoàn người đông đúc dự lễ,
  Hãy tôn ngợi CHÚA, nguồn cội của I-sơ-ra-ên.
  27Kìa là Bên-gia-min, chi tộc trẻ nhất, đang dẫn đầu;
  Kìa là các nhà quyền quý của Giu-đa và phái đoàn của họ;
  Kìa là các nhà quyền quý của Xê-bu-lun và các nhà quyền quý của Náp-ta-li.

  28Ðức Chúa Trời ôi, xin thi thố quyền năng của Ngài;
  Ðức Chúa Trời ôi, xin bày tỏ sức mạnh của Ngài,
  Như Ngài đã từng làm cho chúng con khi trước.
  29Vì đền thờ Ngài tọa lạc tại Giê-ru-sa-lem,
  Nên các vua sẽ đem các lễ vật đến dâng lên Ngài tại đó.
  30Cầu xin Ngài trách phạt bầy thú hoang trong đám lau sậy,
  Cùng đám bò đực ở giữa đàn bò con của các dân.
  Xin Ngài bắt chúng phải đem bạc nén đến quỳ dâng;
  Còn những dân hiếu chiến, xin Ngài làm cho chúng bị tản lạc khắp nơi trên đất.
  31Những đoàn người quyền thế sẽ từ Ai-cập đến thờ phượng;
  Người Ê-thi-ô-pi sẽ sớm đưa tay lên hướng về Ðức Chúa Trời.

  32Hỡi tất cả quốc gia trên thế giới, hãy ca tụng Ðức Chúa Trời;
  Hãy ca ngợi CHÚA, (Sê-la)
  33Ðấng ngự trên nơi chí cao của các tầng trời,
  Tức các tầng trời đã được dựng nên từ thời thái cổ;
  Kìa, Ngài cất tiếng nói,
  Giọng Ngài thật oai hùng.
  34Khá biết rằng mọi quyền lực đều thuộc về Ðức Chúa Trời;
  Nguyện uy nghi Ngài tỏa rạng trên I-sơ-ra-ên,
  Và quyền năng Ngài đầy dẫy khắp không trung.
  35Ðức Chúa Trời ôi, trong đền thánh của Ngài, Ngài đáng kinh hãi biết bao!
  Chính Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên đã ban sức mạnh và quyền lực cho con dân Ngài.
  Tôn ngợi Ðức Chúa Trời!