68

Bài ca chiến thắng

Thi Thiên của Đa-vít. Bài ca sáng tác cho nhạc trưởng
  1Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến kẻ thù Ngài bị tan lạc
   Và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn chạy trước Ngài.
  2Như khói tan đi thể nào thì Chúa sẽ làm cho chúng tan đi thể ấy;
   Như sáp tan chảy trước lửa thể nào
   Thì những kẻ ác sẽ bị tiêu diệt trước mặt Đức Chúa Trời thể ấy.
  3Nhưng người công chính sẽ vui vẻ,
   Hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời;
   Nguyện họ hân hoan, vui sướng.

  4Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài!
   Hãy dọn đường cho Đấng cưỡi trên các tầng mây,
  Danh Ngài là Đức Giê-hô-va;
   Hãy vui mừng trước mặt Ngài!

  5Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài,
   Là Cha của trẻ mồ côi và Đấng Phân xử cho người góa bụa.
  6Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở,
   Dẫn kẻ bị tù đày đến sự thịnh vượng,
   Nhưng khiến kẻ phản bội phải sống trong đất khô cằn.

  7Lạy Đức Chúa Trời, khi Ngài đi trước dân Ngài,
   Khi Ngài đi qua hoang mạc (Sê-la)
  8Thì đất rúng động, các tầng trời đổ mưa xuống
   Trước mặt Đức Chúa Trời, là Đấng của Si-na-i,
   Trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
  9Đức Chúa Trời ôi, Chúa giáng cơn mưa lớn trên sản nghiệp Ngài;
   Khi nó khô cằn, Chúa bồi bổ nó lại.
  10Lạy Đức Chúa Trời, con dân Ngài tìm được một chỗ ở tại đó,
   Bởi lòng nhân từ, Chúa cung cấp mọi nhu cầu cho người thiếu thốn.

  11Chúa truyền lệnh,
   Một đoàn phụ nữ ra đi loan báo rằng:
  12“Các vua thống lĩnh đạo quân chạy trốn, chạy trốn rồi!”
   Các phụ nữ ở nhà cũng phân chia chiến lợi phẩm.
  13Dù các ngươi nằm nghỉ giữa chuồng chiên,
   Cũng được cánh bồ câu dát bạc
   Và bộ lông bằng vàng ròng.
  14Khi Đấng Toàn năng đánh các vua tan tác,
   Khiến mưa tuyết đổ xuống núi Sanh-môn.

  15Hỡi rặng núi Ba-san là núi của Đức Chúa Trời,
   Rặng núi có nhiều đỉnh cao chót vót!
  16Hỡi các núi có nhiều đỉnh cao kia, sao các ngươi nhìn một cách ganh ghét
   Núi mà Đức Chúa Trời đã chọn làm nơi ở của Ngài?
   Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời.

  17Xe của Đức Chúa Trời hàng nghìn, hàng vạn, nhiều vô số;
   Chúa ở giữa các xe ấy,
   Từ Si-na-i bước vào nơi thánh.
  18Ngài đã lên nơi núi cao,
   Dẫn theo muôn vàn kẻ bị tù đày,
   Ngài nhận lễ vật từ loài người,
  Ngay cả từ những kẻ phản nghịch,
   Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở với họ.
  19Đáng chúc tụng Chúa
   Là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con,
   Tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con. (Sê-la)
  20Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng con,
   Chính nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người thoát chết.

  21Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chà nát đầu kẻ thù Ngài,
   Và đầu tóc của kẻ cứ miệt mài trong tội ác.
  22Chúa đã phán rằng:
   “Từ Ba-san Ta sẽ dẫn dân Ta về,
   Đem họ lên khỏi biển sâu.
  23Để chân các ngươi giẫm lên máu kẻ thù
   Và lưỡi của những con chó các ngươi cũng liếm huyết kẻ thù để hưởng phần.”

  24Lạy Đức Chúa Trời là Vua của con, mọi người đã thấy đoàn diễu hành rước Chúa,
   Một đoàn diễu hành đi vào nơi thánh.
  25Những người ca hát đi trước, những kẻ đánh đàn theo sau,
   Ở giữa là những thiếu nữ đánh trống cơm.
  26“Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời trong các hội chúng,
   Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi con cháu Y-sơ-ra-ên,”
  27Kìa bộ tộc Bên-gia-min nhỏ nhất, đi đầu,
   Theo sau là các nhà lãnh đạo Giu-đa và bộ tộc của họ;
   Kế đến là các nhà lãnh đạo Sa-bu-lôn và các nhà lãnh đạo Nép-ta-li.

  28Đức Chúa Trời ôi, xin truyền sức lực của Ngài;
   Lạy Đức Chúa Trời, xin bày tỏ quyền năng Ngài, như Ngài đã từng làm cho chúng con.
  29Từ đền thờ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem,
   Các vua sẽ đem lễ vật dâng cho Chúa.
  30Xin quở trách thú rừng sống trong lau sậy,
   Quở trách đàn bò đực với những bò con của các dân
  Cho đến khi chúng quỳ xuống và dâng những nén bạc.
   Xin Chúa đánh tan các dân tộc hiếu chiến.
  31Lễ vật triều cống sẽ từ Ai Cập đem đến,
   Ê-thi-ô-pi sẽ sớm giơ tay hướng về Đức Chúa Trời.

  32Hỡi các vương quốc trên đất, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời!
   Hãy hát lên, ngợi ca Chúa thánh! (Sê-la)
  33Ngài là Đấng cưỡi trên các tầng trời thái cổ,
   Hãy lắng nghe tiếng Chúa vang rền.
  34Hãy công bố quyền năng Đức Chúa Trời,
   Vẻ uy nghiêm Ngài trên dân Y-sơ-ra-ên
   Và sức mạnh Ngài trong mây trời.
  35Lạy Đức Chúa Trời, Ngài thật đáng sợ trong nơi thánh Ngài;
   Chính Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên
   Ban sức mạnh và quyền năng cho con dân Ngài.

  Đáng chúc tụng Đức Chúa Trời!