69

Lời Kêu Van với CHÚA Trong Cơn Hoạn Nạn

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Hoa Huệ”

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin cứu con,
  Vì các dòng nước đã ngập đến cổ con.
  2Con đã bị lún sâu trong một vũng lầy;
  Thật là một vũng lầy không đáy.
  Con bị rơi vào giữa dòng nước sâu;
  Dòng cuồng lưu đang cuốn hút lấy con.
  3Con kêu van đến kiệt lực;
  Cổ họng con đã gần tắt tiếng;
  Mắt con đã đờ đẫn,
  Trong khi con trông đợi Ðức Chúa Trời của con đến cứu.

  4Những kẻ ghét con vô cớ thật nhiều hơn tóc trên đầu con.
  Những kẻ muốn tiêu diệt con thật mạnh mẽ thay!
  Ðó là những kẻ thù ghét con vô cớ.
  Con đã bị bắt bồi thường cho những gì con không lấy.
  5Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã biết sự dại dột của con;
  Những tội lỗi của con chẳng giấu được Ngài.

  6Lạy Chúa, CHÚA các đạo quân!
  Nguyện ai trông cậy Ngài sẽ không vì con mà hổ thẹn;
  Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên ôi,
  Nguyện những ai tìm kiếm Ngài sẽ không bị nhục vì con.
  7Vì cớ Ngài, con bị người ta mắng nhiếc;
  Mặt con chẳng còn thể diện gì nữa.
  8Con đã trở thành kẻ xa lạ đối với anh chị em con,
  Thành người ngoại tộc đối với các con cái của mẹ con;

  9Vì lòng nhiệt thành về nhà Ngài đã thiêu đốt con,
  Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên con.
  10Khi con kiêng ăn và than khóc,
  Con trở thành đối tượng cho người ta mắng nhiếc.
  11Khi con mặc bao gai,
  Con trở thành đề tài giễu cợt cho người ta.
  12Những viên chức ngồi ở cổng thành đã chế giễu con;
  Con đã trở thành câu hát cho những kẻ say sưa châm biếm.

  13Nhưng phần con, CHÚA ôi, con vẫn cầu nguyện với Ngài;
  Ðức Chúa Trời ôi, để trong lúc Ngài gia ân ban phước,
  Theo tình thương lớn lao của Ngài,
  Ngài sẽ đáp lời con bằng ơn giải cứu chắc chắn của Ngài.
  14Xin cứu con khỏi chốn bùn lầy;
  Xin đừng để con bị lún chìm xuống nữa;
  Xin giải cứu con khỏi những kẻ ghét con,
  Và xin cho con thoát khỏi vùng nước sâu.
  15Xin đừng để dòng cuồng lưu cuốn hút lấy con;
  Xin đừng để vực sâu nuốt chửng con;
  Xin đừng để vực thẳm khép miệng lại trên con.

  16Xin nhậm lời con, CHÚA ôi, vì tình yêu của Ngài thật tuyệt vời;
  Xin quay lại với con, theo ơn thương xót lớn lao của Ngài.
  17Xin đừng ẩn mặt Ngài đối với tôi tớ Ngài;
  Xin mau đáp lời cầu nguyện của con, vì con đang gặp hoạn nạn.
  18Xin đến gần linh hồn con và cứu chuộc con;
  Xin giải cứu con, vì những kẻ thù của con.

  19Ngài biết con bị mắng nhiếc, sỉ nhục, và xấu hổ đến thế nào rồi.
  Tất cả kẻ thù của con đều đang ở trước mặt Ngài.
  20Những lời mắng nhiếc của chúng làm tan nát lòng con.
  Con đau đớn lắm.
  Con mong có được người cảm thương, nhưng chẳng có ai.
  Con ước ao có được người an ủi, nhưng nào đâu thấy.
  21Chúng đã đưa mật đắng cho con làm thức ăn.
  Chúng đã ban giấm chua cho con làm thức uống.

  22Nguyện bàn tiệc của chúng trở thành một cái bẫy.
  Nguyện nó thành một hình phạt đích đáng và một cạm bẫy.
  23Nguyện mắt chúng bị đui mù, chẳng còn trông thấy nữa.
  Nguyện lưng chúng cụp xuống và run rẩy luôn luôn.
  24Xin Ngài trút cơn thịnh nộ của Ngài trên chúng;
  Xin Ngài đổ cơn giận của Ngài xuống đầu chúng.
  25Nguyện chỗ ở của chúng sẽ bị bỏ hoang;
  Nguyện nhà của chúng sẽ chẳng còn ai ở,
  26Bởi vì chúng đã bách hại người bị Ngài sửa phạt,
  Chúng đã làm cho đau đớn thêm người Ngài đã làm cho đau.
  27Xin Ngài cộng thêm tội ấy vào các tội khác của chúng;
  Xin đừng cho chúng hưởng ơn tha thứ của Ngài.
  28Nguyện chúng bị xóa tên khỏi sách sự sống,
  Và không có tên trong danh sách những người ngay lành.

  29Còn con, con bị khốn cùng và sầu khổ lắm;
  Ðức Chúa Trời ôi, nguyện ơn giải cứu của Ngài đưa con lên nơi an toàn trên cao.

  30Tôi sẽ dùng bài hát để ca ngợi danh Ðức Chúa Trời;
  Tôi sẽ tán dương Ngài bằng sự tạ ơn.
  31Ðiều ấy sẽ đẹp lòng CHÚA hơn dâng một con bò đực;
  Thật hơn là dâng một con bò đực có đủ móng và đủ sừng.
  32Hỡi những người nghèo khó, hãy thấy điều đó mà vui mừng;
  Hỡi các bạn là những người tìm kiếm Ðức Chúa Trời, hãy nức lòng phấn khởi,
  33Vì CHÚA lắng nghe những người khốn khổ;
  Ngài không khinh khi con dân Ngài khi họ bị tù đày.

  34Nguyện trời và đất cùng nhau ca ngợi Ngài;
  Nguyện biển và mọi vật trong biển ca tụng Ngài,
  35Vì Ðức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn;
  Ngài sẽ xây dựng lại những thành trì của Giu-đa;
  Rồi người ta sẽ định cư ở đó và lập nghiệp trong xứ ấy;
  36Con cháu của các tôi tớ Ngài sẽ thừa hưởng xứ đó,
  Và những ai yêu mến danh Ngài sẽ cư ngụ trong đó.