6

Lời Cầu Nguyện trong Cơn Khốn Khó

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Dùng với nhạc khí bằng dây, theo điệu nhạc buồn

  1CHÚA ôi, xin đừng khiển trách con trong khi Ngài nổi giận;
  Xin đừng sửa phạt con giữa cơn thịnh nộ của Ngài.
  2Xin thương xót con, CHÚA ôi, vì con đã kiệt lực;
  Xin chữa lành con, CHÚA ôi, vì các xương cốt con đã rã rời.
  3Linh hồn con đã hoàn toàn kiệt quệ;
  Còn Ngài, CHÚA ôi, còn bao lâu nữa Ngài mới hết giận con?

  4Xin trở lại, CHÚA ôi, xin cứu linh hồn con;
  Xin cứu con vì tình thương của Ngài.
  5Vì khi chết rồi, làm sao người chết có thể nhớ đến Ngài?
  Khi đã ở trong âm phủ rồi, ai có thể cảm tạ Ngài?

  6Con rên rỉ thở than đến kiệt lực;
  Ðêm nào con cũng khóc quá nhiều, đến nỗi giường con trôi bồng bềnh trong nước mắt của con,
  Lệ con tuôn đổ đầm đìa đẫm ướt giường con.
  7Mắt con hốc hác vì sầu khổ;
  Chúng trở nên mờ yếu, vì những kẻ thù ghét con.

  8Hãy dang xa khỏi tôi, hỡi các người, là mọi kẻ làm ác,
  Vì CHÚA đã nghe tiếng kêu cầu của tôi.
  9CHÚA đã nghe lời cầu xin của tôi;
  CHÚA sẽ nhậm lời cầu nguyện của tôi.
  10Nguyện tất cả kẻ thù của tôi sẽ bị hổ thẹn và khủng hoảng;
  Nguyện chúng sẽ phải thối lui và bị nhục nhã thình lình.