71

Lời Cầu Nguyện của Người Cao Niên

  1CHÚA ôi, con nương náu nơi Ngài,
  Xin đừng để con bị hổ thẹn.
  2Xin giải nguy con và giải cứu con vì đức công chính của Ngài;
  Xin nghiêng tai nghe con và cứu con.
  3Xin làm vầng đá cho con trú ẩn, nơi con sẽ đến đó luôn luôn;
  Xin ban lịnh giải cứu con, vì Ngài là vầng đá và thành trì kiên cố của con.

  4Ðức Chúa Trời của con ôi, xin giải cứu con khỏi tay kẻ ác,
  Tức khỏi tay kẻ bất chính và bạo tàn,
  5Vì Ngài là nguồn hy vọng của con;
  Lạy CHÚA Hằng Hữu, Ðấng con tin cậy từ thuở ấu thơ,
  6Con đã nhờ cậy Ngài từ lúc chào đời;
  Ngài đã tạo thành con, rồi đem con ra khỏi lòng mẹ con,
  Nên con sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.

  7Con đã trở thành một chuyện lạ cho nhiều người;
  Dù vậy Ngài vẫn là nơi nương náu vững chắc của con.
  8Miệng con tràn đầy những lời ca ngợi Ngài;
  Hằng ngày con không ngớt ca tụng vinh hiển của Ngài.
  9Xin đừng lìa khỏi con trong buổi già nua;
  Xin đừng từ bỏ con khi sức lực con không còn nữa.

  10Vì những kẻ thù ghét con đang nói những lời chống lại con;
  Những kẻ rình rập mạng sống con đang bàn luận với nhau;
  11Chúng nói rằng, “Ðức Chúa Trời đã lìa bỏ nó rồi;
  Hãy đuổi theo và bắt nó, vì chẳng ai giải cứu nó đâu.”

  12Ðức Chúa Trời ôi, xin đừng xa con;
  Ðức Chúa Trời của con ôi, xin mau đến giúp đỡ con!
  13Nguyện những kẻ thù của con sẽ bị hủy diệt trong sỉ nhục.
  Nguyện những kẻ tìm cách hại con sẽ bị bao phủ bằng nhục nhã và nhuốc nhơ.
  14Nhưng về phần con, con sẽ tiếp tục hy vọng;
  Con sẽ ca ngợi Ngài càng ngày càng thêm.
  15Miệng con sẽ nói ra đức công chính của Ngài;
  Con sẽ thuật lại ơn cứu rỗi của Ngài suốt ngày,
  Vì con không biết sẽ phải nói bao nhiêu cho đủ.
  16Con sẽ ra đi trong quyền năng của CHÚA Hằng Hữu;
  Con sẽ nói ra đức công chính của Ngài, chỉ của Ngài mà thôi.

  17Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã dạy con từ thuở còn thơ,
  Ðến bây giờ con vẫn còn rao báo những việc diệu kỳ của Ngài.
  18Ðức Chúa Trời ôi, giờ đây con đã già yếu và tóc con đã bạc,
  Xin Ngài đừng lìa bỏ con, cho đến khi con truyền xong cho thế hệ kế tiếp những việc quyền năng của Ngài,
  Và nói cho thế hệ đến sau biết quyền phép lạ lùng của Ngài.
  19Vì Ðức Chúa Trời ôi, đức công chính của Ngài cao tận trời;
  Ngài đã làm những việc thật lớn lao vĩ đại.

  Ðức Chúa Trời ôi, nào ai giống như Ngài?
  20Ngài đã cho con kinh nghiệm những gian khổ và buồn đau;
  Sau đó Ngài đã làm cho con được sống lại.
  Ngài đã đem con lên từ vực sâu của lòng đất.
  21Xin Ngài gia thêm sự tôn trọng cho con;
  Xin Ngài quay lại để vỗ về an ủi con.

  22Ðức Chúa Trời của con ôi, con sẽ dùng đàn lia ca ngợi đức thành tín của Ngài;
  Lạy Chúa, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, con sẽ hòa theo hạc cầm ca hát chúc tụng Ngài.
  23Môi con sẽ reo mừng khi con ca hát tôn ngợi Ngài,
  Vì Ngài đã cứu chuộc linh hồn con.
  24Lưỡi con sẽ nói ra đức công chính của Ngài suốt ngày,
  Vì những kẻ tìm cách hại con đã bị làm cho xấu hổ và sỉ nhục.