71

Lời cầu nguyện của người già cả

  1Lạy Chúa, Ngài là nơi che chở tôi.
   Xin đừng để tôi bị sỉ nhục.
  2Vì Ngài luôn làm điều công chính,
   xin hãy cứu tôi;
   hãy lắng nghe và giải cứu tôi.
  3Xin làm nơi trú ẩn an toàn cho tôi.
   Xin làm đồn lũy bảo vệ tôi,
   vì Ngài là khối đá và là nơi tôi ẩn náu.
  4Lạy Thượng Đế, xin cứu tôi khỏi quyền lực kẻ ác,
   khỏi tầm tay của kẻ bất công
   và người hung ác.
  5Lạy Chúa, Ngài là hi vọng của tôi,
   là Đấng tôi tin cậy từ buổi ấu thơ.
  6Tôi đã nhờ cậy Ngài từ khi mới lọt lòng mẹ;
   Chúa đã giúp tôi từ lúc tôi mới chào đời.
   Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài.
  7Tôi sẽ là một tấm gương cho nhiều người,
   vì Ngài là Đấng che chở tôi.
  8Tôi luôn luôn ca tụng Ngài;
   suốt ngày tôi tôn kính Ngài.
  9Xin đừng từ bỏ tôi khi tôi về già;
   đừng xa tôi khi sức tôi suy tàn.
  10Kẻ thù lập mưu hại tôi,
   chúng nhóm họp lại định giết tôi.
  11Chúng bảo nhau, “Thượng Đế bỏ nó rồi.
  Chúng ta hãy đuổi theo bắt lấy nó
   vì chẳng ai cứu nó đâu.”
  12Lạy Thượng Đế, xin chớ đứng xa.
   Lạy Chúa của tôi, xin hãy mau đến giúp tôi.
  13Xin hãy khiến những kẻ tố cáo tôi
   bị xấu hổ và tiêu diệt.
  Nguyện kẻ lập tâm hại tôi
   bị sỉ nhục và nhuốc nhơ bao trùm.
  14Nhưng tôi sẽ luôn luôn nuôi hi vọng
   và ca tụng Ngài càng ngày càng gia tăng.
  15Tôi sẽ thuật lại sự công chính của Chúa.
  Suốt ngày tôi sẽ kể lại sự cứu rỗi Chúa,
   dù tôi không đếm hết được.
  16Lạy Chúa, tôi sẽ thuật lại các việc quyền năng Chúa.
   Tôi sẽ nhắc nhở mọi người rằng chỉ một mình Ngài làm điều công chính.
  17Lạy Thượng Đế, Ngài đã dạy tôi từ khi tôi còn thơ ấu.
   Cho đến nay tôi vẫn thuật lại phép lạ Ngài làm.
  18Dù khi tôi già yếu, tóc bạc hoa râm,
   lạy Chúa, xin đừng rời tôi cho đến khi tôi thuật lại cho con cháu tôi biết quyền năng Chúa;
   cho đến khi tôi kể lại cho dòng dõi đến sau tôi về sức mạnh Ngài.
  19Lạy Chúa, sự công minh Chúa vượt cao hơn các từng trời.
  Chúa đã làm nhiều việc lớn lao;
   Thượng Đế ôi, không ai giống như Ngài.
  20Chúa đã cho tôi gặp nhiều cảnh khốn khó gian nan,
   nhưng Ngài sẽ hồi sức lại cho tôi.
  Dù khi tôi gần qua đời,
   Chúa sẽ khiến tôi sống.
  21Chúa sẽ khiến tôi được sang trọng hơn bao giờ hết,
   Ngài sẽ an ủi tôi trở lại.
  22Tôi sẽ ca ngợi Chúa bằng đờn cầm,
   Về sự thành tín của Ngài là Thượng Đế tôi.
  Lạy Đấng thánh của Ít-ra-en,
   tôi sẽ hát cho Ngài bằng đờn sắt.
  23Tôi sẽ lớn tiếng vui mừng ca ngợi Ngài vì Ngài đã cứu tôi.
  24Suốt ngày tôi sẽ thuật lại sự công minh của Chúa.
  Còn những kẻ muốn hại tôi
   sẽ xấu hổ và bị sỉ nhục.