72

Santoiq Câu Sễq Yỗn Puo

  1Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia atỡng puo hếq yỗn parchĩn tâng ŏ́c pĩeiq.
   Sễq anhia tampễq cớp yỗn puo hếq nứng tễ máh ŏ́c tanoang o anhia.
  2Ngkíq puo hếq têq rasữq máh cũai anhia nhơ tễ ŏ́c tanoang o.
   Cớp têq án cỡt sốt cũai noau padâm nhơ tễ ŏ́c pĩeiq.
  3Nhơ tễ ŏ́c pĩeiq ki,
   sễq yỗn cutễq nâi bữn moang sanốc ntữn;
   cớp sễq yỗn cũai ki, bữn tanoang o.
  4Sễq yỗn puo ki bễng nheq tữh cũai proai ca bữn ŏ́c túh ngua,
   cớp chuai alới ca ŏ́q lứq,
   dếh chíl yỗn riap máh cũai dốq ễ padâm cũai proai.
  5Noâng máh léq dũn nŏ́q moat mandang cớp rliang casâi tráh?
   Sễq yỗn cũai proai anhia bữn rôm sang anhia mantái níc.

  6Sễq yỗn chớc puo hếq têq chuai cũai proai samoât riang mia sễng tâng sarái,
   cớp samoât mia priah sễng chu cutễq.
  7Bo án noâng tamoong, sễq ŏ́c tanoang o cỡt rứh la‑ữt la‑ữi;
   cớp sễq ŏ́c rứh ki ỡt mantái níc, samoât riang rliang casâi noâng tráh ang.

  8Cruang án sốt cỡt cuti la‑a tễ dỡq mưt nâi toâq pỡ dỡq mưt canŏ́h,
   cớp cruang ki la‑a lứq tễ crỗng Ơ-phơ-rat toau toâq pứp cốc cutễq nâi.
  9Tỗp alới ca ỡt tâng ntốq aiq. cóq sacốh racớl choâng moat án.
   Cớp tỗp alới ễ chíl puo ki yỗn cỡt pê tháng.
  10Máh puo tâng cruang Sapên cớp tâng máh cỗn ca yơng lứq,
   tỗp alới dững crơng noau khoiq chát yỗn pỡ puo hếq.
  Cớp máh puo tâng cruang Sê-ba cớp cruang Si-ba
   la dững crơng mpon yỗn puo hếq tê.
  11Lứq pĩeiq, máh puo cóq sacốh racớl choâng moat puo hếq,
   cớp cũai proai alới dũ náq cóq cỡt sũl puo hếq.

  12Án chuai dũ náq cũai ca arô sễq án chuai,
   la cũai túh cadĩt cớp tỗp noau táh.
  13Án sarũiq táq máh cũai ieuq tuar, cũai túh arức, cớp cũai túh cadĩt.
  Án chuai dỡi tamoong dũ náq alới
   yỗn bữn roap ŏ́c tamoong mantái.
  14Án chuai alới tễ noau padâm luat ngư,
   yuaq dỡi tamoong alới bữn kia lứq yỗn án.

  15Sễq yỗn puo ki ỡt cóng tamoong dũn!
   Sễq yỗn án bữn roap yễng tễ cruang Sê-ba.
   Cớp sễq noau câu chuai níc yỗn án.
   Sễq Yiang Sursĩ yỗn ŏ́c bốn ỡt cớp án mantái níc.
  16Sễq yỗn cutễq án amia sarnóh sarbống sa‑ữi ramứh.
   Sễq yỗn máh cóh bữn moang sarnóh, samoât riang palâi aluang tâng cóh Lê-banôn.
  Cớp sễq yỗn dũ vil bữn moang cũai ỡt,
   samoât riang ruang bữn moang bát bai.
  17Chỗi yỗn ramứh puo ki cỡt pứt.
  Sễq yỗn ramứh ranoâng án ỡt mantái níc,
   samoât moat mandang tê.
  Sễq yỗn dũ cruang cũai bữn roap ŏ́c bốn nhơ tễ puo ki,
   cớp yỗn cũai dũ cruang câu yỗn án bữn ŏ́c bũi óh.

  18Cóq dũ náq cũai khễn Yiang Sursĩ, la Yiang tỗp I-sarel sang.
   Ống án toâp têq táq ranáq salễh máh ki.
  19Sễq yỗn noau khễn ramứh ranoâng án mantái níc.
   Cớp sễq yỗn chớc ang‑ữr tễ án parchia parhan cu ntốq tâng cốc cutễq nâi.

  Amen! Amen!

  20Máh nâi toâp santoiq Davĩt câu.
   Davĩt la con samiang Yê-sai.