73

QUYỂN THỨ BA

Thi thiên của A-sáp

1Thượng Đế thật nhân từ với nhân dân
Với những ai có lòng trong sạch.
2Riêng con đã gần mất niềm tin,
Chân con suýt trượt ngã bao lần,
3Vì con ganh tị người kiêu ngạo,
Khi thấy bọn gian ác thành công.
4Lúc chết, họ không đau đớn,
Họ luôn luôn mạnh khỏe tráng kiện
5Như đã được miễn trừ đau khổ,
Lúc nào cũng tai qua nạn khỏi.
6Gương mặt họ dương dương tự đắc,
Hống hách, bạo tàn, áp bức nhân dân,
7Tâm trí đầy mưu sâu kế độc,
Lòng dạ chơm chởm những dao găm.
8Họ nhạo cười, chế giễu thâm độc,
Kiêu căng, chăng cạm bẫy hại người.
9Miệng nói hành Chúa Thiên thượng,
Lưỡi xấc xược nói nghịch thế nhân.
10Thậm chí dân Chúa cũng về hùa,
Tin tất cả mọi lời họ nói.
11“Thượng Đế không biết đâu!" họ bảo
"Đấng Chí Cao chẳng dò ra tung tích!"
12Những kẻ ác, bình an vô sự,
Cứ hanh thông, của cải gia tăng.
13“Dù ta luyện tâm hồn tinh khiết,
Hay rửa tay vô tội cũng hoài công!"
14Còn con, suốt ngày đau đớn xót xa,
Chúa luôn đánh phạt ngày ngày sớm mai
15Nếu con cứ than thân trách phận
Con không còn là dân của Chúa.
16Con cúi đầu suy nghiệm sâu xa,
Nan đề ấy không sao hiểu được!
17Cho đến giờ con đi vào Nơi thánh,
Chợt hiểu ra chung cuộc của người ác.
18Chúa đặt họ đứng nơi trơn trợt,
Bỏ họ vào đáy vực hư vong.
19Trong khoảnh khắc, họ cùng bị diệt,
Lao mình vào hố thẳm kinh hoàng.
20Như giấc mơ chưa chín nồi kê,
Giàu sang, cường thịnh tiêu tan mấy hồi.
Chúa tỉnh thức, chê cười bọn ấy
Họ biến đi như hình ảnh trong mơ.
21Khi con cay đắng suy tư sai quấy
Và lòng tự ái bị tổn thương,
22Dại dột như thú vật vô tri,
Óc tối tăm không hiểu biết Chúa,
23Nhưng con vẫn khắng khít gần Ngài.
Tay Chúa nắm tay con, dìu bước.
24Chúa dẫn dắt bằng lời huấn thị,
Nghênh đón con tại cuối đường đời.
25Trên trời, con không có ai ngoài Chúa.
Dưới thế, chẳng ước mơ ai hơn Ngài.
26Thân thể, tâm trí, tàn tạ
Nhưng Chúa là sức mạnh lòng con,
Là Đấng bảo đảm mọi nhu cầu.
27Người bỏ Chúa sẽ cùng chết mất,
Kẻ bất trung, phản trắc, hư vong.
28Nhưng con vẫn đến gần bên Chúa,
Để được Chúa phù trì bảo vệ,
Và truyền rao công tác vĩ đại của Ngài.